Články označené značkou 'Porucha'

Ischémia čreva

Poruchy sexuálnych funkcií u žien

Amyloidóza

Korsakovova psychóza (Korsakovov syndróm)

Anémia

Obsesívno-kompulzívna porucha