Články označené značkou 'Tepny'

Krvný obeh a jeho poruchy

Mgr. Anna Čunderlíková, zdravotnícky pracovník

Pľúcna artériová hypertenzia

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

Ateroskleróza

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár