Môže postihovať CHOCHP aj mladých ľudí?

Môže postihovať CHOCHP aj mladých ľudí? Napr. vo veku 25 rokov?

Otázka

Môže postihovať CHOCHP aj mladých ľudí?

Odpoveď

Áno, je to naozaj možné.