Mávam pocity nedostatku vzduchu, môže to súvisieť s chrbticou?

Mávam pocity nedostatku vzduchu, spirometria bola s výsledkom miernej restrikcie. Môže to súvisieť s chrbticou?

Otázka

Mávam pocity nedostatku vzduchu, môže to súvisieť s chrbticou?

Odpoveď

Pocity nedostatku vzduchu môžu mať príčiny aj mimo pľúc. Restrikcia na pľúcach môže byť prechodná a je potrebné urobiť kontrolné spirometrické vyšetrenie a tzv. bronchomotorický test, keď sa podá úľavový liek (ktorý rozširuje priedušky) a urobí sa spirometria pred a za 20-30 minút po podaní lieku s tým, že sa tak môže zistiť reagovanie a stav priedušiek.