Dá sa CHOCHP liečiť, aby sa stredne ťažký stupeň ochorenia vylepšil na ľahký?

Dá sa CHOCHP liečiť tak, aby sa stredne ťažký stupeň ochorenia vylepšil aspoň na ľahký? Ak áno, akým liekom?

Otázka

Dá sa CHOCHP liečiť, aby sa stredne ťažký stupeň ochorenia vylepšil na ľahký?

Odpoveď

Dnes vieme CHOCHP liečiť a pri dlhodobej liečbe môžeme dosiahnúť aj zlepšenie v tom zmysle, že sa zlepší stupeň obštrukcie (napríklad zo stredne-ťažkej na ľahkú). Liečba musí byť komplexná a zvyčajne nestačí užívať len jeden liek.