Môžem mať CHOCHP ak som nikdy nefajčila?

Nikdy som nefajčil/a, ani pasívne. Napriek tomu mi diagnostikovali CHOCHP. Ako je to možné?

Otázka

Môžem mať CHOCHP ak som nikdy nefajčila?

Odpoveď

Choroba (i keď v malom % prípadov) môže vzniknúť aj ináč (o.i. aj genetické vplyvy-dedičnosť).