Aké intervencie vykonáva sestra v starostlivosti o pacienta s CHOCHP?

Aké intervencie vykonáva sestra v starostlivosti o pacienta s CHOCHP?

Otázka

Aké intervencie vykonáva sestra v starostlivosti o pacienta s CHOCHP?

Odpoveď

Zdravotná sestra sa môže významným podielom zúčastňovať na starostlivosti o pacienta s CHOCHP. Napríklad: výukou správnej inhalácie touto cestou podávaných liekov a jej kontrolou v primeraných intervaloch. Poučením pacienta o možnostiach a vhodných spôsoboch dychovej rehabilitácie, o vhodnej telesnej aktivite, strave a o celkovej životospráve.U pacientov s DDOT pravidelnou kontrolou v domácom prostredí a usmernením v prípade nesprávneho používania oxygenátora. Môže sa tiež podieľať na intervencii proti fajčeniu u fajčiacich pacientov.