Je CHOCHP a chronická bronchitída to isté?

Je CHOCHP a chronická bronchitída to isté? Ako sa posudzuje stupeň invalidity pri pneumologických ochoreniach?

Otázka

Je CHOCHP a chronická bronchitída to isté?

Odpoveď

CHOCHP a chronická bronchitída sú identické ochorenia. CHOCHP je modifikovaná a modernejšia diagnóza používaná v celom svete, lebo počet ochorení na CHOCHP stúpa. Stupeň invalidity sa posudzuje podľa stupňa postihnutia priedušiek - t.j. výsledku spirometrického vyšetrenia - hodnotí sa pokles FEV1 oproti referenčným hodnotám (hodnoty, ktoré by mali mať zdraví muži/ženy vášho veku, výšky a váhy).