Plienky

Baliť či nebaliť novorodenca „na široko“?

MUDr. Martina Frištáková , detský ortopéd

Plienková dermatitída (plienkový zápal kože)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena