F40 - F48 Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy - Súvisiace články

Späť na F40 - F48 Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy

Úzkosť v 21. storočí

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Úzkosť - Generalizovaná úzkostná porucha

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Úzkostná (vyhýbavá) porucha osobnosti

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Sociálna fóbia, sociálna úzkostná porucha

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Agorafóbia - čo to vlastne je?

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Psychosomatika

Mgr. Dušana Štrbáková

Panická porucha

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Fóbia

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Kineziológia

Redakcia ZDRAVIE.sk

Obsesívno-kompulzívna porucha

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár