Autor doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH

Profil autora

doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH
doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH
všeobecný lekár
Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH. je z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Harris Slovakia, a.s., ktorá od r. 1996 poskytuje odborné ošetrovanie, liečebnú rehabilitáciu a opatrovateľskú službu imobilným a ťažko chorým pacientom doma. Pôsobí v Bratislave, Košiciach a v Prešove. Doc. Bušová je zároveň podpredsedníčkou Asociácie poskytovateľov ošetrovateľských služieb Slovenska (APOSS) a Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR (APSSvSR).

Články od autora