Celulitída

Celulitída je rozsiahla infekcia kože spôsobená baktériami. Typickými vyvolávateľmi sú dve Gram-pozitívne baktérie - Staphylococcus aureus a Streptooccus. Celulitídu môžu zapríčiniť aj iné baktérie ako napr. Gram-negatívna Escherichia coli.

Príznaky

  • Postihuje rozsiahle oblasti kože
  • Postihnutá oblasť je zapálená, červená
  • Infekcia sa môže rozšíriť aj do podkožia, kde môžu vznikať abscesy (ohraničené ložiská hnisu)
  • Zápal regionálnych lymfatických uzlín
  • Horúčka, zimnica

Diagnostika

  • Evidentný zápal postihnutých oblastí
  • Odobratie vzorky na vyšetrenie

Liečba

Podávajú sa antibiotiká:

  • cefalexin, dicloxacillin - cez ústa
  • cefazolin - vnútrožilne
  • širokospektrálne antibiotiká, ak je podozrenie na iné typy baktérií, alebo ak predchádzajúca liečba nebola účinná