Nádcha

Nádcha je ochorenie, ktoré sa prejavuje predovšetkým znížením kvality až znemožnením dýchania cez nos. Má viacero príčin a z nich vyplývajúcich možností prejavov.

Nádcha Zdroj foto: Shutterstock.com

Nádchu delíme podľa spôsobujúceho faktora na alergickú a nealergickú a na stavy nádche podobné.

Alergická nádcha

Príčina

Tento druh nádchy postihuje približne 10 % obyvateľstva a je spôsobený alergénmi (molekuly vyskytujúce sa v našom životnom prostredí), ktoré po vniknutí do nosa spôsobujú šokovú reakciu nosovej sliznice. Často ide o rodinnú predispozíciu k alergickej reakcii. Podľa dĺžky trvania príznakov môže byť alergická nádcha inermitentná (trvá menej ako 4 dni za týždeň, alebo menej ako 4 týždne) alebo perzistujúca (trvá viac ako 4 dni za týždeň a viac ako 4 týždne).

Nealergické nádchy

Akútna nádcha (rinitída) sa prejavuje zhoršením dýchania cez nos, zvýšeným výtokom z nosa, pocitom svrbenia, šteklenia, kýchaním, oslabením až stratou čuchu a prípadne aj zápalom (sčervenaním) očných spojiviek.

Príčina

Najčastejšie ide o vírusovú infekciu spôsobenú najmä rinovírusmi (skupina pikornavírusov), ale aj inými typmi vírusov (adeno-, reo-, entero-, coronavírusy, atď.). Inkubačná doba pri infekcii rinovírusmi je 1-3 dni. Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Symptomatická akútna rinitída vzniká pri infekčných chorobách (osýpky, šarlach, detská obrna, infekčná mononukleóza a iné). Vazomotorická nádcha sa vyskytuje pomerne často počas celého roka.

Môže ísť aj o neurovaskulárnu vegetatívnu poruchu nosovej sliznice (prevaha parasympatiku). Pre nerovnováhu vo vegetatívnom (autonómnom, teda vôľou neovládonom) nervovom systéme dochádza k zvýšeniu prekrvenia, a tým opuchu nosovej sliznice spojenej so zvýšenou tvorbou hlienu.

Chronická nádcha

Termín chronickej nádchy používame ako súhrnný názov pre chronické dráždivé alebo zápalové zmeny nosovej sliznice, v dôsledku ktorých dochádza k jej nevratnému poškodeniu - zvýšené prekrvenie, opuch alebo hyperplázia tkaniva najmä v oblasti nosových mušlí, prípadne naopak, vysušenie sliznice spojenej s tvorbou príškvarov.

Príčina

Príčina chronickej nádchy môže byť pretrvávanie akejkoľvek dráždivej, či zápalovej príčiny (napríklad infekcia, alergia, toxické vonkajšie prostredie...). Pri rozhovore s pacientom sa zistí viacero škodlivín. Pri prednej a zadnej rinoskopii možno vidieť tmavočervenú až livídne sfarbenú, zhrubnutú sliznicu, najmä na nosových mušliach.

Anatómia nosa

Nos je vstupnou bránou vzduchu do organizmu. Vstup vdychovaného vzduchu má niekoľko výhod. V nose sa vzduch filtruje - chĺpky v nosných dierkach zachytávajú prach a iné čiastočky. V zadnej časti nosnej dutiny je hlien, ktorý tiež zachytáva vdýchnuté nečistoty. Vzduch sa tu aj zohrieva - bohaté krvné zásobenie umožňuje odovzdávať teplo vdychovanému vzduchu z veľkého množstva pretekajúcej krvi. A samozrejme sa tu vzduch aj zvlhčuje - vlhkosť z nosovej sliznice sa vyparuje a zvlhčuje prúd prichádzajúceho vzduchu. Takto upravený vzduch je ideálny pre postup do ďalších častí dýchacích ciest.

Nos má dve časti

1. Vonkajší nos

Má tvar trojbokej pyramídy, vyčnieva do tváre. Tu rozlišujeme koreň nosa, nosový chrbát, hrot, krídla a nosové dierky. Oporou vonkajšieho nosa sú nosové kostičky a chrupky.

Sliznicu tvorí viacradový riasinkový epitel, typický pre dýchacie cesty, pohárikovité bunky, produkujúce hlien a nosové žliazky. Ich sekrét dopĺňa hlien pohárikovitých buniek.

Nosová sliznica je dobre prekrvená, ľahko krváca. Zvlášť, ak je zapálená.

2. Nosová dutina

Je spojená dutina vonkajšieho nosa a dutín, ktoré vytvárajú systém nosových kostičiek a chrupiek. Nosová prepážka ju rozdeľuje na pravú a ľavú časť.

Rozlišujeme predsieň nosovej dutiny a vlastnú nosovú dutinu.

Záhyby a špirály nosovej chrupky a kostičiek vytvárajú zložitý labyrint dutín. Horné mušle a čuchové štrbiny sú vystlané čuchovou sliznicou. Drobné senzorické vlasové bunky vysielajú signály do čuchového bulbu nad nosovou dutinou. Obidva bulby vedú impulzy do mozgu pomocou nervových vlákien.

Príznaky nádchy

Alergická nádcha

Pri intermitentnej nádche býva priebeh pri nástupe podobný akútnej infekčnej nádche. Najviac býva vyznačené svrbenie v nose, sťažené dýchanie cez nos, vodnatý výtok z nosa, záchvaty kýchania, slzenie, opuch mihalníc, svetloplachosť, zhoršenie až úplná strata čuchu. Ďalej môže pacient pociťovať bolesti hlavy a pocit plnosti v hlave. Nezriedka majú pacienti pocit celkového oslabenia organizmu. Pri perzistujúcej nádche ustupujú do pozadia búrlivé akútne prejavy a zvýrazňuje sa nepriechodnosť nosa, a tým nemožnosť dýchania cez nos. Býva oslabený až úplne vymiznutý čuch.

Akútna nádcha

Spočiatku je prítomný pocit škriabania v nose a hltane, výtok je neprítomný, celkove nastupuje pocit oslabenia (strata chuti do jedla, triaška, zimnica, u detí vysoké teploty). Po niekoľkých hodinách nastupuje katarálne štádium, spojené s vodnatým výtokom z nosa a sťaženým dýchaním cez nos, oslabením až stratou čuchu, slzením, prítomná býva aj zmena hlasu (tzv. zatvorená rinofónia). Nosová sliznica je opuchnutá, zvýšene prekrvená.

Po niekoľkých dňoch sa objaví hnisavo-hlienový výtok, s väčšou prímesou polymorfonukleárnych leukocytov (druh bielych krviniek), príznaky odznievajú po 7-10 dňoch. Akútna nádcha prebieha zvyčajne bez zvýšenej teploty. Akútna nádcha môže byť aj počiatočným štádiom iných ochorení dýchacích ciest (napríklad chrípka).

Vazomotorická nádcha

Hlavné príznaky sú podobné ako pri perzistujúcej alergickej nádche. Choroba máva záchvatovitý priebeh.

Chronická nádcha

Sťažené dýchanie cez nos, hlienový, málokedy hnisavý výtok, prejavujúci sa hlavne zatekaním do nosohltana, zmenou hlasu - zatvorená rinofónia, celkový pokles výkonnosti.

Diagnostika nádchy

Alergická nádcha

Diagnóza nádchy sa stanoví sa na základe typickej anamnézy, vyššie opísaných príznakov a lokálneho nálezu v nose livídne (fialovo) sfarbenej sliznice, v akútnom štádiu zvýšene prekrvenej a opuchnutej sliznice. K stanoveniu diagnózy napomôžu aj alergologické testy.

Akútna nádcha

Diagnóza nádchy sa stanoví na základe anamnézy, príznakov a prípadne vyšetrenia nosa prednou rinoskopiou. Toto vyšetrenie vykonáva otorinolaryngológ (ušno-nosovo-krčný lekár).

Vazomotorická nádcha

Stanovenie diagnózy nádchy sa opiera o anamnézu, rinoskopický nález, výsledky alergologického vyšetrenia bývajú negatívne.


Prečítajte si tiež:

Kedy ide o chrípku a kedy o nádchu?


Liečba nádchy

Liečba bez lekára

Stará ľudová múdrosť hovorí, že bez lekára nádcha trvá týždeň a s lekárom 7 dní. Našťastie to už dnes nie je celkom tak.

Aj keď nemáme k dispozícii lieky, ktoré by postihovali priamo príčinu akútnej nádchy - väčšinou vírusy, môžeme dnes úspešne ovplyvniť jej priebeh. Liečba nádchy je zameraná na úľavu od jej hlavných príznakov - teda upchatia a výtoku z nosa. Do nosa aplikujeme roztoky vo forme spreja či kvapiek, ktoré spôsobia zníženie prekrvenia nosovej sliznice (adstringentné roztoky).

Týmto mechanizmom prichádza doslova k "scvrknutiu" opuchnutej sliznice v priebehu niekoľkých minút, a tým sa dramaticky zlepší dýchanie cez nos, zníži sa výtok a pacient si môže nos vyfúkať. Tento účinok trvá niekoľko hodín - podľa použitého prípravku a podľa vysoko individuálnej reakcie. Kvapky či sprej je potrebné aplikovať niekoľkokrát denne - podľa príbalového letáku konkrétneho produktu. Je dôležité ešte raz zdôrazniť individuálnu rozdielnosť každého z nás.

U niekoho účinkuje jeden prípravok, u ďalšieho iný. V slovenských lekárňach je dostatočný výber týchto prípravkov v režime voľného predaja (bez lekárskeho predpisu). Roztoky do nosa je možné aplikovať len pri akútnej nádche, či akútnej fáze chronickej nádchy len na krátky čas - týždeň.

Liečba s lekárom

Na liečbu nádchy je možno použiť aj lieky, ktoré majú podobný účinok ako roztoky - tie sú však len na lekársky predpis - nutné je vyšetrenie u otorinolaryngológa. Viac podrobností je opísaných pri jednotlivých druhoch nádchy.

Alergická nádcha

V liečbe rozoznávame dva prístupy:

Kauzálna (zamierená na príčinu ochorenia) - robí sa špecifická hyposenzibilizácia, lokálna aplikácia chromoglykátových prípravkov. Túto liečbu riadi alergológ.

Symptomatická - podávajú sa lokálne kortikosteroidy (sprej do nosa), dekongestíva (sprej či kvapky do nosa) a antihistaminiká (tabletky). Liečbu riadi dvojica špecialistov - alergológ a otorinolaryngológ.

Pri nedostatočnosti farmakologickej liečby je po vyšetrení otorinolaryngológom možný endoskopický chirurgický výkon v nosovej a prinosových dutinách. Tieto chirurgické výkony sa zameriavajú na zlepšenie dýchania cez nos (odstránenie polypov, uvoľnenie ústí prinosových dutín).

Akútna nádcha

Symptomatická liečba, podávajú sa nosové kvapky alebo lieky s adstringentným účinkom, inhalácie, nahrievanie, pokojový režim. Antibiotiká sú indikované len pri vysokých teplotách alebo komplikáciách.

Vazomotorická nádcha

Môže byť nechirurgická a chirurgická. Najprv je možné pokúsiť sa o odstránenie spúšťacích faktorov, podanie antihistaminík, adstringentných roztokov a nosových kortikosteroidov.

Chirurgická liečba nádchy - elektrokauterizácia sliznice nosových mušlí, odstránenie deformácií nosovej priehradky, resekcia časti dolnej alebo strednej mušle, odstránenie zhrubnutých koncov dolnej mušle, prerušenie parasympatikovej inervácie nosa. Liečbu riadi otorinolaryngológ.

Chronická nádcha

Môže byť nechirurgická (konzervatívna) a chirurgická.

Konzervatívna liečba nádchy - v prvom rade je potrebné pátrať po vyvolávajúcich faktoroch a snažiť sa ich odstrániť, adstringentné roztoky podávame len krátkodobo a len pri akútnom zhoršení chronického zápalu.

Chirurgickú liečbu nádchy je možno vykonať elektrokoagulácia sliznice nosa ihlou, vsunutou do sliznice dolnej nosovej mušle. Docieli sa tým vznik pevnej jazvy po zhojení rany, ktorá bude brániť opúchaniu sliznice. Mukotómia nosových mušlí je chirurgický výkon, pri ktorom sa odstraňuje prebytočná sliznica nosových mušlí.

Životný štýl a nádcha

Ako predchádzať nádche?

Pri prevencii nádchy môžeme modifikovať slovenské príslovie - V zdravom tele - zdravý nos. Predovšetkým je potrebné dbať na otužovanie organizmu (napr. sauna), zmenu klimatických podmienok (turistika), vodnú terapiu a športovanie vo všeobecnosti. Nemenej dôležité je dodržiavať hygienické zásady - najmä vo vzťahu k deťom. U detí je dôležitá aj včasná adenotómia (odstránenie "nosových mandlí"), ak je potrebná (odborné vyšetrenie otorinolaryngológom). V letných mesiacoch je potrebné prispôsobiť výkon klimatizácie na veľmi individuálnu úroveň. Žiaľ, ešte nie je dostupné očkovanie ako napríklad proti chrípkovému vírusu.

Súvisiace choroby nádchy

Nádcha alebo chrípka? Ako to mám rozlíšiť?

Nádcha a chrípka majú podobné symptómy. Nasledujúca tabuľka vám môže pomôcť odlíšiť tieto dva problémy.

NÁDCHA či CHRÍPKA?
Príznaky Nádcha Chrípka
Teplota Niekedy Vždy, trvá 3-4 dni
Dyskomfort Niekedy Vačšinou áno
Celková slabosť Často Môže trvať 2-3 týždne
Upchatý nos Často Niekedy
Kýchanie Často Niekedy
Bolesti hrdla Často Niekedy
Kašeľ Mierny Vačšinou áno

Ako pomôcť chorému

Čo mám robiť ak mám akútnu nádchu?

Ak máte príznaky akútnej nádchy, odporúča sa použitie nosového spreja alebo kvapiek, ktoré svojim účinkom spôsobia vazokonstrikciu (stiahnutie ciev) v podslizničnom tkanive nosa, a tým znížia produkciu výtoku, zmenšia opuch sliznice nosa, zlepšia dýchanie a umožnia vyfúkanie nosa. Sprejová forma je vhodná pre spôsob aplikácie - roztok sa pod tlakom rozpráši na sliznicu.

Nemôžu mi nosový sprej alebo kvapky uškodiť?

Z krátkodobého hľadiska uškodiť nemôžu. Pri dlhodobom užívaní sa stráca ich efekt, dokonca prichádza k obráteniu reakcie - bez kvapiek či spreja je nos upchatý a stále väčšie množstvo podaného roztoku pomáha na stále kratší čas. Ďalej môže dôjsť ku vzniku suchého nosa s tvorbou chrást a následným krvácaním a dlhodobým zhoršením dýchania cez nos.

Pri alergii na zložky kvapiek či spreja, či pri ochoreniach, ktoré sú vymenované v príbalovom letáku konkrétneho produktu, sa produkt používať nesmie.

Môžem dať nosový sprej aj deťom?

Podávanie deťom závisí na druhu produktu. V lekárňach sú k dispozícii prípravky pre vek od novorodenca, cez detský vek až po dospelosť. Podrobné informácie poskytne lekárnik - stačí požiadať o prípravok pre vek pacienta.

Kedy sa mám obrátiť na lekára?

Lekára vyhľadajte ak:

  • ťažkosti trvajú viac ako 10 dní

  • máte vysoké teploty a hnisavý (biely, žltý až zelený) výtok z nosa

  • máte bolesti hlavy, bolesti vedľa nosa na líci

  • máte opuchnuté, červené oko, prípadne dvojité videnie

  • nádcha sa opakuje pravidelne pri styku s možným alergénom (podozrivou vyvolávajúcou príčinou)


Slovník pojmov

Adstringentné roztoky - spôsobujú znížené prepúšťanie tekutín z ciev do okolitého tkaniva.

Alergén - látka, ktorá pri styku s bunkami imunitného systému vyvoláva alergickú reakciu.

Elektrokauterizácia - odstraňovanie, zmenšovanie tkaniva elektrickým prístrojom.

Elektrokoagulácia - zastavenie krvácania lokálnym elektrickým prúdom.

Farmakologický - liekový.

Hyposenzibilizácia - zníženie alergickej reaktivity organizmu.

Hyperplázia - zväčšenie.

Inkubačná doba - doba od získania infekcie (nakazenia sa vírusom, baktériou...) po vypuknutie prvých príznakov infekčnej choroby.

Polymorfonukleárne leukocyty - druh bielych krviniek .

Rinitída, rhinnitis - nádcha.

Symptomatická akútna rinitída - nádcha pridružená pri iných chorobách, nie je spôsobená vírusmi, spôsobujúcimi nádchu.

Vazokonstrikcia - stiahnutie ciev, zníženie ich priemeru, a tým zníženie prietoku krvi cez ne.

Vazomotorický - ovplyvňujúci prietok krvi cievami (v zmysle zvýšenia, či zníženia).


Prečítajte aj tento článok:

Kedy ide o chrípku a kedy o nádchu?

Stanislava38

Ako dieťa som mala nádchu skoro stále. Doktorka mi stále predpisovala kvapky do nosa až mi úplne prestali účinkovať. Dnes som šťastná, že poznám účinky morskej vody, ktorá ošetruje sliznicu nosa citlivo a pomáha nádche predchádzať

Laurosik

Kvapky do nosa si mozno fajn ale neriesia problem ako taky a prave to je kamen urazu ;) ja som tiez mala velke problemy aj s nadchou aj s kaslom kazdu chvilu a nakoniec mi prisli na to, ze uz dlhe roky mam imunitu v zlom stave.