Kóma

Kóma je stav dlhého "bezvedomia", v ktorom nie sme schopný odpovedať na prichádzajúce podnety. To je posledný krok pred smrťou a je zaujímavé, že sa podobá na hlboký spánok, z ktorého sa nemožno zobudiť.

koma_zena_podpora Zdroj foto: Shutterstock.com

Kóma je stav dlhého bezvedomia, v ktorom nie sme schopný odpovedať na prichádzajúce podnety. To je posledný krok pred smrťou a je zaujímavé, že sa podobá na hlboký spánok, z ktorého sa nemožno zobudiť (napriek tomu niekto môže).

Ale mozgové vlny počas kómy sa líšia od tých typických pre hlboký spánok. Počas kómy sa možno dá vnímať, ale určite nie odpovedať. Kóma je tiež odlišná od stuporu - omámenia, je to porucha vedomia, pri ktorej jedinec reaguje na veľmi silné opakované podnety. Vedomie je to, čo dovolí človeku uvedomiť si jeho svet a svet okolo neho. Vedomie obsahuje to, čo my nazývame "myseľ" a pozostáva z reťaze myšlienok.

Zmysly

Naše zmysly (dotyk, zrak, čuch, chuť, sluch) prekladajú informácie z vonkajšieho sveta do mozgu, používa sa pri tom kaskáda za sebou nasledujúcich elektrických impulzov a chemické interakcie. Doteraz nepoznáme presnú konštrukciu myslenia alebo myšlienky. Použitie zaznamenaných dát (napr., pamäte, túžby, strachu, zvykov, jazyka, minulej odpovede na spôsobenú bolesť atď.) je podstata "mysle" a to je pokus o pochopenie prúdu prichádzajúcich popudov a ich premietanie sa cez "bránu vedomia", z tohto sme schopný "konštruovať" význam (napr., stromu, bolesti, lásky, atď.) toho, čo vnímame a potom môžeme adekvátne reagovať.

Príznaky kómy

 • sú závislé od stavu
 • ako rýchlo sa kóma vyvíja závisí od príčiny (napr. pri predávkovaní lieku a môže sa stupňovať).
 • neuvedomovanie si svojho ja
 • neschopnosť otvoriť oči
 • neschopnosť reagovať na bolestivé popudy
 • neschopnosť hovoriť
 • nedostatok úmyselných pohybov:
 • Môže sa vyskytnúť trhavý pohyb svalov, končatiny, očných viečok, atď .
 • Prítomný je tras svalov alebo končatín.
 • Abnormálna činnosť oka.
 • nedostatok normálneho spánokovo - prebúdzajúceho cyklu
 • oslabené dýchanie
 • môže byť neschopný dýchať bez umelej ventilácie
 • kóma môže trvať mesiace alebo roky.
 • najviac pacientov umiera počas prvých niekoľko týždňov

Príčiny vzniku kómy

 • úraz alebo nehoda spôsobujúca poškodenie mozgu - štruktúry alebo metabolickej činnosti mozgu. Porucha je rozdelená na dva druhy - taká, ktorá zasahuje vnútro mozgu a taká, ktorá pôsobí na vonkajšej časti.
 • Intrakraniálne (vnútri mozgu):
 • Infekcia - zápaly mozgových blán, zápaly mozgu, absces
 • Krvácanie vnútri lebky ovplyvňujúce štruktúry mozgu - intercerebrálne, subdurálne, subarachnoidálne a extradurálne
 • Tumory a mozgové opuchy
 • Mŕtvica - infarkt v oblasti mozgu
 • Poranenia hlavy vedú k opuchom, krvácaniu alebo hypoxii (nedostatok kyslíka)
 • Záchvaty
 • Extrakraniálne (vonkajšok mozgu) a metabolické príčiny:
 • Poruchy srdcovej činnosti – nedostatočný prívod kyslíka do mozgu
 • Zmeny hladiny glukózy (zníženie) a vápnika (zvýšenie) v krvi
 • Konečný stupeň ochorenia pečene -- amoniak má nepriaznivý vplyv na mozog
 • Obličkové chyby alebo urémia -- toxický odpad môže pôsobiť na mozog
 • Endokrinné poruchy – hormonálne poruchy
 • Predávkovanie lieku -- alkohol, sedatíva
 • Diabetická ketoacidóza -- závislá od ketónov a môže pôsobiť na mozog
 • Elektrolytová nerovnováha
 • Otrava oxidom uhoľnatým
 • Veľmi nízka alebo vysoká telesná teplota -- hypo alebo hypertermia
 • Elektroimpulz -- náhodné ožiarenie vysokým napätím alebo bleskom
 • Otrava olovom, pesticídami (organofosfátmi)

Diagnostika kómy

 • Anamnéza choroby, predchádzajúce operácie, úrazy, zamestnanie, zvyky, sociálne podmienky a nedávne cesty sú dôležité v nálezoch -- členovia rodiny môžu byť kontaktovaní pre úplnosť anamnézy.
 • Fyzikálne vyšetrenia celého tela k určeniu stupňa kómy.
 • Glasgow skóre – hodnotenie reflexov
 • Laboratórne vyšetrenia:
 • Biochemický rozbor krvi -- pečeň a obličková funkcia, elektrolyty (včítane horčíka a vápnika), glukóza, amoniaková úroveň, a toxikológický screening
 • Kompletný krvný obraz a diferencia
 • Analýza krvných plynov
 • Moč na glukózu a acetón
 • rádiologický test:
 • CT alebo MRI hlavy
 • Mozgová angiografia
 • EEG (elektroencefalografia ) – snímanie elektrických potenciálov mozgu
 • EKG (elektrokardiogram )

Liečba kómy

 • Odstránenie vyvolávajúcej príčiny.
 • Podpora základných životných funkcií (srdce, dýchanie).
 • Infúzie.
 • Umelá pľúcna ventilácia, ak pacient nedokáže dýchať samostatne.
 • Pacient je premiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti a je monitorovaný.
 • Predchádzať komplikáciám z dlhodobej imobilizácie, pacienta treba polohovať.