Dystónia

Dystónia je termín popisujúci nedobrovoľný pohyb s abnormálnym (zvýšeným alebo zníženým) svalovým tonusom.

Dystónia je termín popisujúci nedobrovoľný pohyb s abnormálnym (zvýšeným alebo zníženým) svalovým tonusom, je prítomné abnormálne držanie tela alebo jeho častí. Je súčasťou viacerých ochorení centrálneho nervového systému.

Príčiny vzniku

 • Idiopatická dystónia vzniká bez základnej choroby alebo príčiny. Predpokladá sa, že dystónia vyplýva z porušenej funkcie mozgu v oblasti bazálnych ganglií.
 • Môže vznikať ako dôsledok liečby niektorými liekmi.
 • Môže byť príznakom neurologických porúch ako napr. poranenia hlavy, mŕtvica, mozogová prucha pri nedostatku kyslíka počas pôrodu, otrava oxidom uhoľnatým, Wilsonova choroba alebo skeróza multiplex, parkinsonova choroba, rôzne vrodené ochorenia

Liečba

 • individuálna, závisí od konkrétnych príznakov a druhu ochorenia

Ďalšie informácie

Dystónia môže postihnúť ktorýkoľvek sval v tele. Rozlišujeme niekoľko typov dystónie.

 • Skorý atak dystónie verzus neskorý atak dystónie
 • Skorý atak dystónie – ochorenie sa začína v detskom veku a postihuje najprv nohu, záchvaty sa mierne stupujú až sa rozšíria na celé telo. Označuje sa aj ako "generalizovaná torzná dystónia" pretože postihuje celé telo. Skorý atak je spôsobený génovou chybou a je dedičný, etiopatogenéza nie je známa.
 • Neskorý atak dystónie – vyskytuje sa vo vyššom veku. Ide o ohniskovú dystóniu, nešíri sa po celom tele. Vo väčšine prípadov sekundárne- pridružené pri iných ochoreniach.

Rozdelenie dystonických symptómov:

 • Ohnisková dystónia -- dystónia postihuje len jednu oblasť tela ako napr. oči, krk, plece, nohy alebo hlasivky.
 • Ohniskové dystónie sú najbežnejšou formou. Zahŕňajú kŕčovité strnutie šije (krk), blefarospazmus (očné viečka), poruchy písania (ruku), oromandibulárnej oblasti (ústa) a kŕčovité strnutie hlasiviek.
 • Segmentová dystónia ovplyvňuje dve priľahlé oblasti tela (ako sú krk a ramená alebo hlava a krk).
 • Multifokálna dystónia ovplyvňuje dve časti tela, ktoré nie sú vedľa seba.
 • Hemi-dystónia postihuje jednu stranu tela, obyčajne sa vyskytuje ako príznak mozgovej poruchy, traumatického poškodenia mozgu alebo porážky.
 • Generalizovaná dystónia predstavuje najťažšiu formu. Postihuje celé telo. Skorý atak dystónie je príkladom generalizovanej dystónie.