Zápal hrtana a priedušiek - akútny (akútna laryngotracheobronchitída)

Príčiny vzniku zápalu hrtanu a priedušiek sú vírusy, baktérie, alergia a iné..

Príznaky zápalu hrtana a priedušiek

 • "Štekavý" kašeľ.
 • Stridor (chrčavý zvuk v krku).
 • Zvýšená teplota alebo horúčka.
 • Často býva aj nádcha.
 • Modre pery a koža v ťažších prípadoch.
 • Ťažkosti s dýchaním.

Príčiny zápalu hrtana a priedušiek

 • Vírusy (napr. vírus chrípky, respiračný syncitiálny vírus).
 • Baktérie (napr. Haemophilus Influenzae).
 • Alergia.
 • Poškodenie dýchacích ciest pri úrazoch.
 • Vdýchnutie cudzieho telesa.

Diagnostika zápalu hrtana a priedušiek

 • Hrudník – predĺžený vdych a výdych, dýchavičnosť, a nárast zvuku pri dýchaní.
 • Začervenanie hrtana a epiglotis (hrtanovej príklopky) ukáže otorinolaryngologické vyšetrenie.
 • RTG môže ukázať cudzie teleso.

Liečba zápalu hrtana a priedušiek

 • Väčšina prípadov je spôsobená vírusmi:

 • Teplý alebo studený zvlhčený vzduch.

 • Studený vonkajší vzduch môže pomôcť.

 • Bakteriálna nákaza:

 • Vyžaduje podávanie antibiotík

 • Cudzie teleso:

 • Odstránenie cudzieho telesa, príp. aj antibiotická liečba.

Komplikácie zápalu hrtana a priedušiek

 • Zástava dýchania.
 • Epiglotitis (zápal hrtanovej príklopky).
 • Atelektáza (kolaps pľúcneho tkaniva).