Mykóza

Mykóza alebo mykotické ochorenia sú definované postihnutím tkaniva mikroskopickými hubami (plesňami a kvasinkami) pri zníženej lokálnej alebo celkovej imunite.

 

Zdroj foto: Shutterstock.com

Mykóza alebo mykotické ochorenia sú definované postihnutím tkaniva mikroskopickými hubami (plesňami a kvasinkami) pri zníženej lokálnej alebo celkovej imunite. Kritéria delenia sú rôzne ale asi najjednoduchšie je rozdelenie na povrchové, postihujúce kožu a viditeľné sliznice, a hlboké - orgánové a systémové, ktoré prenikajú do hlbších vrstiev a postihujú rôzne orgány. Počet tohto ochorenia v súčasnosti stúpa, čo súvisí hlavne s používaním radikálnych diagnostických a terapeutických postupov.

Príčiny vzniku mykózy

 • zvyšovanie cestovných možností (pasívny prenos infekcie i na väčšie vzdialenosti)
 • iatrogénne (používanie širokospektrálnych antibiotík, kortikoidov a cytostatík, transplantácie, používanie hormonálnej antikoncepcie)
 • ekologické
 • metabolické poruchy (diabetes)
 • nádory

Rizikové faktory mykózy

 • novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou
 • pacienti v intenzívnej starostlivosti
 • pacienti po transplantáciach
 • pacienti po chirurgických výkonoch
 • pacienti s AIDS
 • pacienti s inými poruchami imunity

Príznaky mykózy

Podstatná väčšina mykóz, niekedy až 9O% , prebieha asymptomaticky (bez viditeľných prejavov) alebo len s miernymi príznakmi. Vysoká horúčka obvykle nepatrí do obrazu ochorenia, môže sa vyskytnúť ak sa k tomu pridruží sekundárne infekcia baktrériami. Stanovenie diagnózu je väčšinou ťažké práve pre málo charakteristický obraz ochorenia.

Diagnostika mykózy

Diagnózu stanovíme na základe odobratia anamnézy a klinického vyšetrenia. Nevyhnutný je odber biologického materiálu (stery zo slizníc, krv, moč, stolica, spútum, likvor) na mykotické vyšetrenie (mikroskopicky, kultiváciou, biochemickými vyšetrovacími metódami). Dôležité je tiež určenie protilátok sérologickými metódami.

Liečba mykózy

 • závisí od vyvolávajúceho mikroorganizmu
 • starostlivosť o pacientov so zníženou imunitou
 • antibiotiká a chemoterapeutiká