Hyposomnia - porucha spánku

Spánok je fyziologický stav organizmu. Pri tom nastávajú zmeny telesných a psychických funkcií. Dochádza aj k zmene stavu vedomia - spiaci človek nereaguje na zmeny vo svojom okolí.
Spánok je fyziologický stav organizmu. Pri tom nastávajú zmeny telesných a psychických funkcií. Dochádza aj k zmene stavu vedomia - spiaci človek nereaguje na zmeny vo svojom okolí. Má 2 fázy (REM a NREM), ktoré sa počas spánku pravidelne striedajú. Dospelému človeku stačí spať cca 6 hodín. Pri nespavosti je skrátený nočný spánok, alebo je znížená efektívnosť spánku. V najhorších prípadoch spánok vôbec nie je prítomný.

Príznaky hyposomnie

 • Neschopnosť zaspať alebo naopak včasné prebúdzanie
 • Povrchný spánok
 • Časté prebúdzanie počas spánku

Príčiny vzniku hyposomnie

 • Nevhodné prostredie - hluk
 • Nesprávne návyky - spanie cez deň, užívanie psychostimulačných látok (napr. kofeín, teín)
 • Somatické ochorenie - bolesť, ochorenia srdca a ciev, dýchacích ciest
 • Niektoré psychické poruchy - úzkosť, mánia,...

Diagnostika hyposomnie

Existujú spánkové laboratória, v ktorých je možné sledovať psychické a telesné zmeny počas spánku. Zaznamenáva sa EEG (grafický záznam o činnosti mozgu), EKG (záznam elektrickej aktivity srdca), krvný tlak, pulz, dýchanie a svalové napätie.

Liečba hyposomnie

 • Zmena návykov - pravidelný spánok, ísť spať v rovnakú hodinu vstávať v rovnakom čase; vynechať denný spánok, nesnažiť sa zaspať za každú cenu; nejesť najmenej 3 hodiny pred spaním
 • Meditácia, relaxačné cvičenia
 • Možná je aj farmakoterapia, užívanie hypnotík, niektoré však môžu vyvolať závislosť
 • Liečba základného ochorenia, ktoré je pôvodcom nespavosti