Klinefelterov syndróm

Klinefelterov syndróm vzniká vtedy, keď muži dostanú o jeden pohlavný chromozóm X naviac. Takže majú dva X chromozómy a jeden Y.

Klinefelterov syndróm vzniká vtedy, keď muži dostanú o jeden pohlavný chromozóm X naviac. Takže majú dva X chromozómy a jeden Y. Za normálnych okolností majú jeden pohlavný chromozóm X a jeden Y. Ženy majú dva pohlavné X chromozómy. Chlapci s genetickou mozaikou XXY majú potom individuálne rôzny stupeň poškodenia.

Príznaky klinefelterovho syndrómu

 • dlhé ramená a nohy,
 • prehĺbené dýchanie,
 • menšie semenníky,
 • neplodnosť,
 • mentálna retardácia,

Diagnostika klinefelterovho syndrómu

 • genetické testy,

Liečba klinefelterovho syndrómu

 • Podáva sa testosterón (ale nemôže zvrátiť neplodnosť).
 • Kosmetické chirurgické odstránenie prsníkov.

Komplikácie klinefelterovho syndrómu

 • Rakovina prsníka (ešte viac ako u žien).
 • Mierny nárast mentálnej retartardácie.
 • Vyššie riziko vzniku cukrovky.