Avaskulárna nekróza bedrového kĺbu

Nekróza je patologicko-anatomický pojem, ktorý označuje odumretú oblasť tkaniva s reakciou okolitého živého tkaniva. Rôzne choroby môžu poškodiť alebo zmeniť prívod krvi do bedrového kĺbu.Keď je obmedzený prívod krvi, môže dôjsť k nekróze.

Vyšetrenie bedrového kĺbu Zdroj foto: Shutterstock.com

Príznaky

 • Bolesť obyčajne vystreľuje do slabiny (a nie do bedra).
 • Bedro je v počiatočných štádiách spravidla bolestivé pri pohybe smerom dnu-pri vnútornej rotácii.

Príčiny

 • Kortikosteroidy.
 • Úraz.
 • Alkoholizmus.
 • Gaucherova choroba.
 • Pankreatitída – zápal pankreasu.
 • Systémový lupus erythematodus.
 • Kosáčikovitá anémia.
 • Cushingova choroba.

Diagnostika

 • RTG
 • CT
 • MRI

Liečba

 • Kľudový režim, odľahčovanie.
 • Chirurgická liečba.