LSD a iné halucinogény

Halucinogény sú látky, ktoré dokážu zmeniť vnímanie reality a dokážu vyvolať afektované citové reakcie.

Halucinogény sú látky, ktoré dokážu zmeniť vnímanie reality a dokážu vyvolať afektované citové reakcie. LSD (d-kyselina lysergová etylnatý-amid) je najznámejší halucinogén. Prvýkrát sa syntetizoval v roku 1930. Mnoho látok ovplyvňujúcich psychiku nachádzame aj v prírode. Tieto látky obsahujú podobné zložky ako LSD. Najčastejšie sa užívajú per os.

LSD je nelegálna látka. Jej požívanie je zo zákona striktne zakázané.

Príznaky halucinogénov

  • Reakcie na halucinogén sú u ľudí rôzne.

  • Všeobecná reakcia po užití LSD:

  • Niekoľko minút až 2 hodiny po prijatí sa môže prejaviť tŕpnutím, zvýšeným vnímaním rôznych senzácií (sluchové, chuťové, čuchové, zrakové, dotyky), pohlavným vzrušením a celkovým pocitom eufórie, smiechom a plačom.

  • Dve až tri hodiny po požití sa objavujú halucinácie, strach zo závislosti a to najmä u neskúsených užívateľov.

  • Tri až štyri hodiny po požití sa može vyskytnúť zvýšené vnímanie seba samého a aj časová dezorientácia. Nálady sa môžu ľahko meniť od radosti k hnevu a strachu až k úzkosti.

  • Účinky môžu pretrvávať dve až šesť hodín a u niektorých ľudí bývajú spojené s poruchami spánku a úzkosťami.

  • Avšak niektorí ľudia majú zlé skúsenosti s užitím tejto látky (najmä tí, ktorí užívajú látku opakovane) spojené s panikou, zmätenosťou, psychózou alebo depresiou. Marihuana, alkohol, alebo psychická trauma môžu indukovať spomienky na "zlé skúsenosti".

  • LSD nie je fyzicky návykové.

Liečba halucinogénov

  • Protidrogová terapia.