Genetické ochorenia (genetické patologické stavy)

Genetické ochorenia vznikajú ako následok mutácie na úrovni génu alebo väčšej časti genómu , v spolupôsobení s vonkajšími faktormi.

geneticke_ochorenia_main Zdroj foto: Shutterstock.com

Genetické ochorenia vznikajú ako následok mutácie na úrovni génu alebo väčšej časti genómu (súbor prvkov genetickej konštitúcie jedinca, lokalizovaných v bunkovom jadre), v spolupôsobení s vonkajšími faktormi.

Príčiny vzniku genetických ochorení

 • mutácia (zmena) stavby jednotlivých úsekov DNA (deoxyribonukleová kyselina – nositeľ genetickej  informácie)
 • mutácia môže byť dedená (prenášaná) z generácie na generáciu rodičovskou zárodočnou bunkou (vajíčko, spermia)
 • mutácia môže vzniknúť „de novo“ (ako nová)
 • pôsobenie exogénnych (vonkajších) činiteľov – teratogénov na telové bunky embrya alebo plodu

Druhy genetických ochorení

 • monogénové ochorenia (zapríčinené mutáciou jedného génu)
 • chromozómové aberácie (zmeny na chromozómoch)
 • patologické stavy s multifaktoriálnym typom (kombinácia viacerých malých chýb, ktoré ak sú spolu, môžu spôsobiť závažnú poruchu)
 • genetické poruchy somatických (telových) buniek
 • mitochondriálne (mitochondrie – vnútrobunkové organely dodávajúce energiu, potrebnú pre metabolické procesy bunky) genetické choroby

Liečba (terapia) genetických chorôb

 • existuje len pre malú časť z veľkého počtu genetických ochorení – veľmi obmedzené možnosti liečby väčšiny genetických chorôb
 • pri mnohých iných stavoch prichádzajú do úvahy postupy aspoň na zmiernenie klinických prejavov
 • základnou snahou klinickej genetiky je prevencia

Diagnostika genetických ochorení

Špecifické diagnostické metódy:

 • genealogická analýza (skúma vzťahy medzi jedincami, ktoré vyplývajú z ich spoločného rodového pôvodu – jej úlohou je zostavenie rodokmeňa)
 • cytogenetické vyšetrenie (mikroskopické vyšetrenie chromozómov, ich počtu veľkosti a tvaru tzv. karyotyp)
 • biochemické metódy
 • antropologické vyšetrenie (sledovanie osobitých variácií znakov jednotlivca, rastové zmeny a znaky telesnej stavby, ktoré vznikajú pod vplyvom rôznych životných podmienok)
 • prenatálna diagnostika (vyšetrenie ešte nenarodeného jedinca)
 • molekulová analýza DNA (deoxyribonukleovej kyseliny, ktorá je nositeľkou genetickej informácie)

Prevencia genetických patologických stavov

 • Primárna prevencia:

 • plánované rodičovstvo

 • reprodukcia v optimálnom veku

 • prevencia mutácií

 • perikoncepčná starostlivosť (starostlivosť pred tehotnosťou do konca tretieho mesiaca gravidity)

 • genetické konzultácie

 • Sekundárna prevencia - jej úlohou je zabrániť narodeniu postihnutého dieťaťa predčasným ukončením gravidity

Najznámejšie genetické ochorenia

Literatúra

 • J.S.Thompson, M.W.Thompsonová - Klinická genetika
 • Š. Sršeň, K. Sršňová - Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata