Vaskulárna demencia

Vaskulárna demencia je súbor symptómov zapríčinených rôznymi poruchami mozgu, pričom vedomie nie je porušené.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Pri demencii ide vždy o poškodenie mozgových buniek. Toto poškodenie môže byť vnútorné (Alzheimerova choroba) alebo vonkajšie, keď ide o nedostatok kyslíka. K tomu môže dôjsť pri poškodení krvných ciev v mozgu, v jeho rôznych častiach. Nazýva sa to demencia po niekoľkonásobnom infarkte (multiinfarktová demencia -  MID) alebo vaskulárna demencia. Patrí medzi ochorenia starších ľudí.

Príčiny vzniku vaskulárnej demencie

 • ischemická choroba srdca
 • cievna mozgová príhoda
 • zvýšená krvná zrážanlivosť so sklonom k tvorbe trombov
 • hypertenzia (vysoký krvný tlak)
 • inde prítomná ateroskleróza (koronárne artérie, ischemická choroba dolných končatín)
 • genetické faktory

Rozdelenie podľa príčiny vzniku:

 • vaskulárna demencia s akútnym začiatkom (vyvíja sa rýchlo po sérii porážok, zriedkavo po jednom masívnom krvácaní)
 • multiinfarktová demencia (má postupnejší začiatok)
 • subkortikálna vaskulárna demencia (u prípadov s anamnézou hypertenzie)
 • zmiešaná kortikálna a subkortikálna cievna demencia
 • iná cievna demencia
 • nešpecifikovaná cievna demencia

Príznaky vaskulárnej demencie

 • Kognitívne (majúce poznávací význam)
 • porucha pamäti
 • myslenia a úsudku
 • orientácie, reči a učenia
 • poznávania
 • Behaviorálne (týkajúce sa správania)
 • poruchy osobnosti, emotivity
 • depresia, úzkosť
 • bludy, halucinácie
 • porucha identifikácie
 • poruchy chovania
 • poruchy spánku
 • Funkčné
 • ťažkosti v komplexných činnostiach
 • domácich prácach
 • sebaobsluhe
 • porucha kontinencie
 • porucha komunikácie
 • porucha chôdze

Diagnostika vaskulárnej demencie

 • anamnéza (rodinná anamnéza, celková anestéza, návykové látky, vážnejšie ochorenia)
 • laboratórne vyšetrenia
 • sérologické vyšetrenia
 • interné a neurologické vyšetrenie
 • EEG, CT, MR

Diagnostické kritériá pre demenciu

 • pokles pamäti
 • pokles ďalších kognitívnych funkcií
 • chýba zastrené vedomie
 • úbytok emočnej kontroly alebo motivácie, zmena v sociálnom chovaní
 • trvanie najmenej 6 mesiacov

Diferenciálna diagnostika:

Je ťažké rozpoznať začínajúce príznaky demencie. Treba ju odlíšiť od neuróz, depresie, fyziologických prejavov starnutia, pseudodemencie.

Liečba vaskulárnej demencie

Lieči sa cievne ochorenie mozgu a významnú časť liečby tvorí prevencia ďalších mozgových príhod.

Prognóza vaskulárnej demencie

Základom úspechu je skorá liečba. Ak sa s liečbou začne v čase, keď sú symptómy relatívne mierne, bude pacient schopný fungovať podstatne lepšie.

Literatúra

 • Ondriašová, M. Kognitívne poruchy vo vyššom veku, HERBA 2011
 • Medzinárodná klasifikácia chorôb
 • kol. autorov  Vademecum medici, Osveta 1996