Tularémia

Tularémia je nákazlivé ochorenie voľne žijúcich hlodavcov, spôsobené baktériami rodu Francisella. Pôvodcom tularémie zvierat a ľudí je baktéria Francisella tularemis. Veľmi často napáda zajace a divé králiky, preto sa zvykne nazývať aj zajačím morom.
Príčiny vzniku tularémie

Prvý výskyt tularémie bol popísaný v roku 1911 v Tulare (Kalifornia) pod názvom „Moru podobná choroba hlodavcov“.

Pôvodcom ochorenia je Francisella tularemis, ktorá má dva typy:

 • F. tularemis var. tularemis (typ A)
 • F. tularemis var. palaearctica (typ B)

Tieto dva typy sa od seba líšia nákazlivosťou, pričom typ A je nákazlivejší pre zajaca poľného a ľudí. V prírodných ohniskách sa vyskytujú len nákazlivé kmene. K vzplanutiu nákazy dochádza v období priaznivom pre premnoženie hlodavcov.

Človek je na toto ochorenie vysoko vnímavý, pričom prenos naň sa uskutočňuje prostredníctvom kliešťov, menej často komármi, ďalej poranením, ktoré vzniká pri odchyte a manipulácii s chorými zvieratami (najčastejšie zajacmi), parazitmi a vdýchnutím prachu.

Prenos pôvodcov nákazy na hlodavce nastáva parazitmi cicajúcimi krv. Prenos z človeka na človeka je teoreticky možný, ale dodnes neznámy.


Prečítajte si tiež:

Jednu z najznámejších chorôb tiež prenášajú hlodavce

Príznaky tularémie

Inkubačná doba tularémie je 1 až 10 dní (priemer 2 - 5 dní).

Prejavy ochorenia:

 • náhla triaška
 • vzostup teplotyna 38° - 39°C
 • schvátenosť
 • bolesť chrbta a končatín
 • zvracanie

Teplota trvá 2 - 3 týždne, po jej poklese ochorenie buď končí alebo dochádza k návratu klinických príznakov.

Klasifikácia tularémie

Podľa vstupu pôvodcu nákazy (infekčného agen)/ vzniká päť foriem ochorenia:

 • Ulceroglandulárna (kožnožľazová) forma - vstupnou bránou je poranenie kože (až 70% prípadov). V mieste nákazy sa vytvorí vriedok sprevádzaný horúčkami. Lymf. uzliny sú zdurené, bolestivé, pri neskorom začatí liečby zhnisajú a môžu sa prevaliť navonok.
 • Oroglandulárna (ústnožľazová) forma - pôvodca preniká do organizmu cez ústnu dutinu (ochutnávanie surových pokrmov). Podčeľustné uzliny sa zduria, na mandliach sa objaví vred, ktorý sa po čase rozpadne (rozpad tkaniva).
 • Okuloglandulárna (očnožľazová) forma - prienik cez oči (šúchanie si očí kontaminovanými rukami). Podčeľustné uzliny sú zdurené, na spojivkách sa vytvoria vriedky, hojace sa bez jazvičiek.
 • Tyfoidná, gastroenterická (brušná) forma - nákaza cez tráviaci trakt. Je charakterizovaná horúčkovitým, hnačkovitým ochorením, môže ho sprevádzať aj zvracanie.
 • Pneumonická (pľúcna) forma - vdýchnutie kontaminovamého prachu. Vytvára sa obraz jedno alebo obojstrannéhozápalu pľúc.

Diagnostika a terapia tularémie

Klinická a laboratórna. K stanoveniu klinickej diagnózy pomôže profesionálna anamnéza a jej potvrdením je najčastejšie vzostup špecifických protilátok.

Používanými liekmi sú aminoglykozidové antibiotiká v kombinácii s tetracyklínmi.

Ako sa chrániť pred tularémiou ------------------------------
 • ochrana rúk - používanie rukavíc, ochrana tváre – rúška na tvár (pri manipulácii so živými alebo uhynutými zvieratami)
 • vhodné oblečenie a použitie repelentov (ochrana pred kliešťami a inými bodavými článkonožcami)
 • vždy tepelná úprava mäsa

Prekonanie ochorenia zanecháva celoživotnú imunitu.


Prečítajte si tento článok:

Aj túto chorobu prenášajú hlodavce

Literatúra

- Libich,J.: Tularemie, Praha, Avicenum 1981 - Švrček, Š., Bajová, V., a kol.: Infekčné choroby zvierat I.časť, UVL, M+M, Prešov, 1998 - Kol. autorov: Vademecum veterinárneho lekára, Bratislava, Príroda 1991