Trachóm

Trachóm je infekčné ochorenie spôsobené baktériou Chlamydia trachomatis, ktoré postihuje rohovku a spojovku oka. Trachóm je jednou z najstarších infekčných chorôb, ktorá je najrozšírenejšia v rozvojových krajinách, v oblastiach trópov a subtrópov s obmedzenými zdrojmi.

trachom_opuchnute_oko Zdroj foto: Shutterstock.com

Trachóm je infekčné ochorenie spôsobené baktériou Chlamydia trachomatis, ktoré postihuje rohovku a spojovku oka. Trachóm je jednou z najstarších infekčných chorôb, ktorá je najrozšírenejšia v rozvojových krajinách, v oblastiach trópov a subtrópov s obmedzenými zdrojmi. Trachóm môže byť zavlečený do akejkoľvek časti sveta a hoci sa u nás nevyskytuje (okrem importovaných prípadov), predstavuje najčastejšiu svetovú príčinu infekčného oslepnutia.

Pôvodca ochorenia - Chlamydia trachomatis -  je výhradne ľudský vnútrobunkový parazit, ktorý pri napadnutí hostiteľskej bunky znemožňuje jej základné funkcie. Prežíva na takých miestach organizmu, ktoré sú málo prístupné imunitným bunkám. Postihuje sliznice očí a očných spojoviek, močovej rúry, krčka maternice, endometria, vajíčkovodov, rekta, nosohltanu.

Prameňom nákazy je chorý človek, u ktorého sa chlamýdie v akútnom zápalovom štádiu vylučujú v hlienovo-hnisavých sekrétoch spojoviek a ostatných slizníc.

Prenos

K prenosu dochádza priamym kontaktom s infikovanými sekrétmi oka, nosa, krku alebo látkou používanou na utieranie výlučkov očí (vreckovky,  uteráky), menej často dotykom tváre s tvárou alebo kontaktom s kontaminovaným odevom, posteľnou bielizňou a kozmetickými prípravkami. Výskyt je rodinný a komunitný. Ochorenie môže byť prenášané aj muchami.

Rizikové faktory

Vplyv na výskyt choroby majú faktory ako chudoba, nedostatok pitnej vody, hygienických služieb, blízkosť dobytka, muchy a podobne. Dospelé ženy majú až dvakrát vyššie riziko nákazy ako muži (ženy trávia viac času v úzkom kontakte s malými deťmi, ktoré sú považované za hlavný rezervoár infekcie).

Príznaky

Trichiáza je sprievodný klinický prejav trachómu, kedy sú očné riasy otočené k očnej buľve a trvalo dráždia spojivku a rohovku, čo môže postupom času spôsobiť oslepnutie (v Etiópii je odhadom 1,2 milióna ľudí s trichiázou, ktorí potrebujú operáciu). Počet operácií uskutočňovaných ročne v Etiópii je len asi 80 000. Preto WHO schválila jednoduchý a cenovo výhodný chirurgický zákrok, ktorý  bráni ďalšiemu zjazveniu rohovky. Chirurgia je prvou zložkou stratégie, pretože sa zameriava na potreby tých, ktorým hrozí oslepnutie. 

Prevencia a liečba

Trachóm sa endemicky vyskytuje v 59 krajinách sveta (Stredný východ, severná  a subsaharská Afrika, juhovýchodná Áziu, India, Čína a Južná Amerika). Viac ako 80 % všetkých prípadov trachómu je sústredených do 14 krajín, kde sú potrebné okamžité opatrenia. Aliancia pre globálne odstránenie trachómu do roku 2020, s názvom GET 2020, začala svoje pôsobenie v marci 1997. Je založená na stratégií SAFE: Surgery (operácia), Antibiotics (podávania antibiotík), Facial cleanliness (udržiavanie čistoty tváre) a Environmental Improvement (zlepšovanie kvality životného prostredia). Antibiotiká môžu byť použité vo forme masti alebo orálne. Farmaceutické spoločnosti poskytli od roku 2010 viac ako 225 miliónov kusov prípravkov, ktoré pomohli miliónom ľuďom v 19 krajinách.

Literatúra

  • 1.   www.trachomacoalition.org/about-trachoma/what-trachoma
  • 2.   www.pohlavneochorenia.sk/pohlavne-choroby/chlamydie/
  • 3.   cs.wikipedia.org/wiki/Trachom
  • 4.   www.who.int/blindness/causes/priority/en/index2.html
  • 5.   trachoma.org/world%E2%80%99s-leading-cause-preventable-blindness
  • 6.   KAZÁR, J., LOKŠA, V., OSUSKÝ, P. Chlamýdiové nákazy u ľudí. Bratislava : VEDA, 1992. s. 93-100. ISBN 80-224-0362-8.
  • 7.   BAZOVSKÁ a kol. Špeciálna epidemiológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. s. 240-242. ISBN 978-80-223-2301-7.