Mikrospánok

Spánok je prirodzený a periodický stav odpočinku, slúžiaci na regeneráciu psychických a fyzických síl organizmu a nie je možné ho ničím iným nahradiť. Nie je však v poriadku, ak nás premôže v situáciách, keď by sme mali byť bdelí a v strehu.

mikrospanok_auto Zdroj foto: Shutterstock.com

Mikrospánok je krátkodobý spánkový stav, pretrvávajúci niekoľko sekúnd, pri ktorom človek stráca kontrolu nad sebou, svojím okolím a zaspí. Môže byť príčinou zranení, dopravných nehôd a tragických úmrtí na cestách.

Príčiny vzniku

Požiadavky súčastnosti, profesionálne aj sociálne, vedú k zvýšenému výskytu deficitu a porúch spánku.

Príčiny:

 • dlhodobý deficit spánku
  - organického pôvodu: príčinou sú rôzne chorobné jednotky                                                          
  - neorganického pôvodu: nesprávna spánková hygiena (ponocovanie a skoré ranné vstávanie), práca na zmeny, atď.
 • spánkové poruchy dýchania - syndrómy spánkového apnoe - charakterizované chápaním a výskytom apnoických prestávok (prechodné zastavenie dýchania počas spánku).

Syndrómy spánkového apnoe nie sú samostatnými chorobami, ale predstavujú vyššie vývojové štádiá “choroby hlučného chrápania", pre ktoré je chrápanie určujúcim prejavom dysfunkcie horných dýchacích ciest. Podľa mechanizmu vzniku apnoických epizód počas spánku rozoznávame niekoľko typov spánkového apnoe.                                                                 

Rizikové skupiny ľudí s deficitom spánku: ľudia s nesprávnou spánkovou hygienou (ponocovanie + skoré ranné vstávanie), s prerušovaným spánkom (starostlivosť o dieťa alebo chorého člena rodiny), výrazne narušený spánkový režim u ľudí pracujúcich na zmeny (časté striedanie denných zmien s nočnými), profesionálni vodiči a podobne.

Rizikové faktory pre vznik závažnejších spánkových porúch dýchania sú najmä mužské pohlavie, vyšší vek, obezita, obmedzená telesná aktivita, konzumácia alkoholu, fajčenie.

Organizmus človeka trpiaceho spánkovou poruchou dýchania je vďaka apnoickým pauzám (pokiaľ sa tieto stavy opakujú každú noc) dlhodobo nedostatočne okysličený, čím trpí predovšetkým nervová sústava jedinca, jeho kognitívne schopnosti. Takýto človek, nezávisle od toho, ako dlho spí, zobúdza sa unavený, bez pocitu sviežosti, čo má následne vplyv na jeho celkový výkonnostný stav. Nedostatočné okysličenie organizmu taktiež úzko súvisí so zvýšeným rizikom výskytu srdcovo-cievnych chorôb, hlavne vysokého krvného tlaku, srdcových arytmií a cukrovky.


Prečítajte si tiež:

Insomnia - chorobná nespavosť

Príznaky

 • únava, ospalosť
 • neschopnosť sústrediť sa, poruchy koncentrácie a pamäte
 • zmeny nálady, podráždenosť
 • zahmlené videnie, pálenie očí, pomalé žmurkanie
 • časté zívanie

Diagnostika

Predpokladom správnej diagnostiky je dôkladne odobratá anamnéza a klinické vyšetrenia osoby triacej mikrospákom. Kľúčovou úlohou je určenie príčiny únavy. Diagnostiku a liečbu porúch spánku umožňuje kompletné polysomnografické vyšetrenie v spánkovom laboratóriu.

Polysomnografia je vyšetrenie, počas ktorého sú snímané základné životné funkcie človeka počas 6 - 8 hodín spánku, a to dýchanie, srdcovo-cievny systém, okysličovanie krvi, chrápanie, činnosť svalov, činnosť nervovej sústavy a kvalita spánku.

Základným diagnostickým kritériom pre syndrómy spánkového apnoe je výskyt apoň 10 apnoicko - hypopnoických epizód počas jednej hodiny spánku. V rámci stanovenia ostatných príčin výskytu apnoických páuz je odporúčané aj ušno - nosno - krčné vyšetrenie.

Liečba

Na základe získaných parametrov v spánkovom laboratóriu sa určí závažnosť stavu a odporučí sa ďalšie riešenie tohto problému. Ak ide o závažné spánkové apnoe, je efektívna liečba pomocou pretlakovej terapie, ktorou organizmus získa prostredníctvom respirátora dostatočný prísun vzduchu, a teda aj kyslíka, stabilizujú sa zdravotné ťažkosti a únava vymizne. Podstatou tejto liečby je zlepšenie kvality života jedinca.

Prevencia

Pri dlhodobom deficite spánku je prevenciou na cestách dostatočný pravidelný nočný odpočinok, pravidelné prestávky, krátky spánok na odpočívadle, žuvanie žuvačky alebo cmúľanie cukríka, dostatočný príjem tekutín, vyhýbanie sa konzumácii ťažkých jedál pred cestou alebo počas cesty a pod.

V prípade zistenia vážnej spánkovej poruchy dýchania sa odporúča na najbližšie 3 mesiace zákaz vedenia motorového vozidla.


Literatúra

 • Základy spánkovej medicíny - Poruchy spánku, Poruchy životných funkcií v spánku - Z. Tomori, R. Redhammer, V. Donič a kolektív, 1999
 • Poruchy spánku a bdění - Soňa Nevšímalová, Karel Šonka, 2007

Prečítajte si aj tento článok:

Insomnia - chorobná nespavosť