Otras mozgu

Ľahké mozgové poranenie resp. otras mozgu (commotio cerebri) je najčastejšou neurologickou a neurotraumatologickou diagnózou.

Ľahké mozgové poranenie resp. otras mozgu (commotio cerebri) je najčastejšou neurologickou a neurotraumatologickou diagnózou. Ako prvý použil termín „otras mozgu“ pravdepodobne jeden z najväčších arabských lekárov a filozofov Razi Abú-Bakr Muhammed Ibn Zakarija (známy pod menom Rhazes). Opísal ho ako abnormálny stav funkcie mozgu bez jeho zjavného traumatického poškodenia.

Dnes je otras mozgu charakterizovaný tým, že:

 • je spôsobený priamym úderom do hlavy, tváre, krku alebo ktorejkoľvek časti tela, s prenosom zotrvačných síl do oblasti mozgu
 • vedie k náhle vzniknutým krákodobým a spontánne odoznievajúcim zmenám neurologických funkcií
 • zmeny sú výsledkom skôr funkčných ako štrukturálnych zmien  mozgového tkaniva
 • príznaky nemusia obsahovať bezvedomie
 • nález štruktúry mozgu pri štandardných zobrazovacích vyšetreniach (Rtg, CT, MR) je normálny
 • ak je prítomné bezvedomie – trvá maximálne 30 minút

Otras mozgu patrí do priameho (primárneho) poškodenia centrálneho nervového systému (CNS) a v polovici prípadov je spojený s poranením inej časti tela. Ide o vratnú krátkodobú poruchu mozgových funkcií.

Mozog je pred nárazmi a poškodením chránený mozgovo miechovým mokom, ktorý sa nachádza medzi ním a lebkou. Preto, po zranení mozgu, je pre osud postihnutého určujúca zmena tlaku vnútri lebky.
Pri úraze hlavy môže dôjsť k nepriamemu (sekundárnemu) poškodeniu mozgu. Môže vzniknúť krvný výron (epidurálny, subdurálny hematóm) alebo opuch buniek spojený s útlakom okolitých buniek (edém mozgu).

Príčiny vzniku

 • pády
 • údery
 • nárazy hlavy o tvrdú prekážku
 • pády predmetov z výšky na hlavu

Sú časté pri dopravných nehodách, v športe, na pracoviskách a u detí.

Príznaky

 • 1. všeobecné
  • nevoľnosť
  • vracanie
  • bledá tvár
  • strata pamäti (amnézia)
  • dezorientácia
  • nepravidelné dýchanie
 • 2. pri poškodení kože na tvári alebo vlasatej časti
  • bolesť
  • opuch
  • krvácanie
 • 3. pri poškodení lebky
  • krvácanie alebo výtok tekutiny z uší, nosa
  • deformita tváre, hornej časti lebky
  • bezvedomie
 • 4. pri poškodení mozgu - amnézia na úraz
  • nepokoj, agitovanosť, eufória, spavosť, porucha vedomia ťažšieho  
  • stupňa, kóma
  • zvýšený krvný tlak
  • výtok krvi alebo tekutiny z nosa, uší
  • pomalší pulz

Liečba, prevencia

- dodržiavanie relatívneho telesného a psychického pokoja, až do vymiznutia príznakov (postupné pridávanie malej záťaže)
- u väčšiny postihnutých dochádza k spontánnemu vymiznutiu postkomočných príznakov

Význam má hlavne prevencia:

 • používanie ochranných prilieb (doprava, staveniská, priemysel)
 • primeraná edukácia (výchova) detskej a dospelej populácie
 • snaha jednotlivcov o opatrnosť a nepreceňovanie vlastných schopností

Otras mozgu sa obyčajne vyskytuje po tupých poraneniach hlavy. Môže vzniknúť aj pri prudkom rozkývaní  hlavy pri nárazoch alebo aj pri násilnom trasení dojčiat.
Väčšinou nemá žiadne následky. Problémy robí tzv. postkomočný syndróm – niekoľko dní od úrazu sa objavia bolesti hlavy, závraty, zvracanie. Tieto ustupujú v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov.

Asi u 5%  postihnutých, po otrase mozgu, pretrváva jeden alebo viac príznakov aj rok po úraze (bolesť hlavy, závrat, únava...)

Mechanická trauma hlavy nemusí vždy viesť k poškodeniu mozgu (otras mozgu), ale úrazy hlavy by sa nemali bagatelizovať, pretože po akomkoľvek úraze hlavy môže nastať opuch mozgu alebo vnútrolebečné krvácanie, ktoré môže viesť až k smrti pacienta.

Literatúra

 • Sivák,Š.,Nosáľ,V.,Kurča,E.:  Súčasné názory na problematiku ľahkého mozgového poranenia; Neurologie pro praxi,  2013, 14(2)
 • Dobiáš,V.:  Repetitórium urgentnej medicíny. Poranenia lebky a mozgu, Via pract., 2007, 4(12)