Syndróm náhleho úmrtia dojčaťa

Syndróm náhleho úmrtia dojčiat, z angl. Sudden Infant Death Syndrome je definovaný ako náhle a neočakávané úmrtie dojčaťa (t.j. dieťaťa do jedného roku života), u ktorého sa nepodarí ani pri pitve určiť príčinu smrti.

Príčina  syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa nie je známa, sú známe len rizikové faktory spojené so zvýšeným výskytom tohto syndrómu.

Výskyt

Incidencia je 0,22 na 1000 živonarodených detí, na Slovensku 0,6 až 1,8  na 1000 živonarodených detí. Väčšinou postihuje deti do 6. mesiaca života, s maximom od 2.- do 4. mesiaca, po 6. mesiaci jeho výskyt klesá. Najčastejšie k syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa dochádza počas spánku, pričom zvýšené riziko sa monitoruje u chlapcov a v zimných mesiacoch.

Príčiny vzniku

Príčina je doposiaľ neznáma, ide o syndróm spôsobený pravdepodobne kombináciou viacerých faktorov.

 • Rizikové faktory zo strany matky:
  • Nedostatočná prenatálna starostlivosť
  • Nízky vek matky (pod 20 rokov)
  • Krátky odstup od predchádzajúceho tehotenstva (menej ako 2 roky)
  • Fajčiarka
  • Vírusová infekcia počas tehotenstva
  • Drogová závislosť
  • Nízky socio- ekonomický stav
 • Rizikové faktory zo strany dieťaťa:
  • Nízka pôrodná hmotnosť
  • Pôrodná asfyxia
  • Predčasne narodení novorodenci
  • Poloha na brušku počas spánku
  • Nepoužívanie cumlíka
  • Pasívne fajčenie
  • Gastroezofágový reflux
  • Zvýšený alebo znížený svalový tonus
  • Unavenosť pri kŕmení
  • Kŕče
  • Deti trpiace epilepsiou, nádormi, krvácaním do mozgu alebo infekciou mozgu
  • Mužské pohlavie
  • Infekcie dýchacích ciest počas posledných dvoch týždňov
 • Nešpecifické rizikové faktory:
  • Sezónnosť ( zvýšený výskyt v zimných mesiacoch)
  • Tepelný diskomfort ( prehrievanie dieťaťa, spánok v prekúrenej miestnosti)
  • Úmrtie súrodenca na stav pripomínajúci SIDS

Prevencia

 • Beznikotínové prostredie
 • Dôsledné riešenie infekcií dýchacích ciest
 • Riešenie problémov pri gastroezofágovom refluxe
 • Počas spánku spanie na boku, nie na brušku
 • Používanie cumlíka (najmä počas bdenia dieťaťa). Analýza štúdií zameraných na syndróm náhleho úmrtia dietaťa ukázala, že väščina týchto štúdií doporučuje používanie cumlíkov. Podľa Americkej pediatrickej akadémie cumlík znižuje riziko syndrómu náhleho úmrtia dietata, mechasnizmus tohto javu však ešte nie je úplne objasnený. Potvrdzuje to aj najnovšia štúdia z roku 2011.
 • Domáce monitory dychu.  Sú to elektronické zariadenia slúžiace na sledovanie srdcovej a/alebo dychovej aktivity. Po alarme zaškolený rodičia podľa potreby začnú s resuscitáciou a tým môžu dieťa zachrániť. Následne kontaktujú zdravotnícke zariadenie, kde je potom dieťa podľa potreby vyšetrené, či hospitalizované. Treba mať na zreteli, že tak ako každý prístroj, aj monitor dychu môže mať veľa falošne pozitívnych (slabá batéria, zlý kontakt dieťaťa so snímanou plochou, atď) aj falošne negatívnych hlásení (napr. pri jazde autom alebo kočíkovaní).

Pre koho sú domáce monitory dychu určené

 • Súrodenci detí zomretých na syndróm náhleho úmrtia dietaťa
 • Deti so syndrómom spánkového apnoe
 • Deti trpiace poruchami koordinácie pitia a dýchania
 • Deti predčasne narodené alebo s komplikáciami v novorodeneckom období
 • Deti s gastroezofágovým refluxom, kŕčami, poruchami spánku

Domáce monitorovanie možno ukončiť, ak počas minimálne 3 mesiacov nevznikol alarm, po ktorom by musela nasledovať intervencia, ďalej po skončenom 12. mesiaci u rizikového dieťaťa. Ukončenie domáceho monitorovania by nemalo byť ukončené pred 6. mesiacom života.

Literatúra

 • Kuchta M.: Syndróm náhleho a neočakávaného úmrtia dojčiat. Pediatria 2., 2007, č.2. s. 68-70
 • http://pediatrics.aapublications.org
 • http://wikipedia