Hemochromatóza

Ide o dedičné ochorenie, spôsobené zvýšeným vstrebávaním železa z tenkého čreva a jeho nadmerným ukladaním do tkanív s ich následným poškodením. Hemochromatóza je časté ochorenie a vyskytuje sa u jedného zo 400 Slovákov.

Hemochromatóza Zdroj foto: Shutterstock.com

Príčiny vzniku

Pri tomto dedičnom ochorení množstvo zásob železa v organizme stúpa. Choroba sa manifestuje najčastejšie v strednom veku. U žien je toto ochorenie vzácne, keďže sú chránené pravidelnými mesačnými menštruačnými stratami krvi.

Príznaky

Prvé príznaky sú nešpecifické, ako napríklad chudnutie, slabosť, zväčšenie pečene a hyperpigmentácie. Vznik cukrovky môže byť prejavom poškodenia pankreasu.

Hyperpigmentácie sa vyskytujú v jazvách a na exponovaných miestach. U pacientov s hemochromatózou môže byť jeden z prvých prejavov ochorenie srdca a arytmie. Môže sa pridružiť aj strata ochlpenia, zväčšenie sleziny, poškodenie kĺbov. Komplikáciou hemochromatózy môže byť vznik cirhózy pečene s následným výskytom rakoviny pečene.


Prečítajte si tiež:

Ako zistíte, že trpíte anémiou?

Diagnostika

Bežné laboratórne vyšetrenia sú v norme, zmeny môžu nastať až pri cirhóze pečene. Pri podozrení na hemochromatózu sa vyšetrujú parametre metabolizmu železa. Koncentrácia železa býva zvýšená, celková väzbová kapacita pre železo je znížená, feritín hovorí o zásobách železa v organizme a jeho koncentrácie sú vysoké (nad 500 ug/l), hladina transferínu je zvýšená nad 55%. V súčasnosti je štandardom aj genetické vyšetrenie. Ďalej sa robí biopsia pečene a jej histologické vyšetrenie. Zobrazovacie metódy ako ultrasonografia sú nešpecifické.

Liečba

Diéta u pacientov je zameraná na vylúčenie príjmu alkoholu, zníženie príjmu vitamínu C a zníženie príjmu jedál s vysokým obsahom železa, ako napríklad červené mäso.

Základom liečby sú pravidelné krvné odbery. Na začiatku sa odoberá 500 ml krvi 1-2 krát týždenne, pri jednom odbere sa z tela odstráni 200-250 mg železa. U pacientov, ktorí netolerujú venepunkcie, je možná farmakologická liečba, táto liečba je však menej účinná. Možná je aj liečba erytrocytoaferézou. Pri včasne začatej liečbe je prognóza dobrá a prežívanie je rovnaké ako v ostatnej populácii.

Prevencia

U každého pacienta s neobjasnenými ochoreniami ako pečeňové ochorenie, bolesti kĺbov, porucha srdcového rytmu v mladšom a strednom veku je indikované skríningové vyšetrenie na hemochromatózu. Genetické vyšetrenie je indikované u príbuzných pacientka s hemochromatózou, u detí pacienta stačí vykonať toto vyšetrenie až okolo 20-25. roku života.


Prečítajte si aj o opačnom probléme

Ako zistíte, že trpíte anémiou?

Textová Inzercia

Kniha Uzemneni
VIDEJKO ako sa ZBAVIŤ VÍROV a BAKTÉRIÍ

MUDr. Andrea Steinerová - frekvenčná terapia - Liečba budúcnosti

Kniha Uzemneni
NAJLEPŠIE VIDEJKO AKO SI ZLEPŠIT ZDRAVIE

UZEMNENIE - zdraviu prospešný objav všetkých dôb. NAČERPEJTE ENERIGIU A SILU ZEME.