"E" značky na potravinách

Čo znamená „E“ na našich požívatinách, ktoré je vždy spojené s určitým číslom? Je to kód Európskej únie, ktorý vyjadruje, že príslušná prídavná látka bola kladne posúdená a zaregistrovaná ako bezriziková na použitie do požívatín.

V posledných rokoch vyvolali letáky rozširované priamo do našich domácností veľa zmätkov okolo prídavných látok do požívatín.

Táto situácia si žiada odtajniť význam označenia „E“, pretože sa nepravdivo rozširuje názor, že „éčka“ na potravinách znamenajú skratku zo skupiny aditívnych látok „emulgátorov“ a že zakrývajú identitu látok, ktoré sú pochybné z hľadiska zdravotnej neškodnosti.

Čo teda znamená „E“ na našich požívatinách, ktoré je vždy spojené s určitým číslom? Je to kód Európskej únie, ktorý vyjadruje, že príslušná prídavná látka bola kladne posúdená a zaregistrovaná ako bezriziková na použitie do požívatín. Týmto kódom je pre našu legislatívu rovnako ako pre štáty EÚ zjednodušené označovanie prídavných látok do požívatín.

Prídavné látky, ako zložky potravín uvedené v tretej hlave druhej časti potravinového kódexu, sa označujú na obale slovne skupinovým označením a jednotlivým názvom alebo skupinovým označením a medzinárodným kódom označenia. Kód pozostáva z označenia písmena „E“ a čísla podľa registrácie v Európskej únii.

Uvádzame kompletný zoznam prídavných látok zatriedených do skupín prídavných látok s ich „E“ kódom a názvom, ktoré sú povolené u nás aj v EÚ.

Farbivá

E100 Kurkumín
E101 Riboflavín, vrátane riboflavín – 5´- fosfát
E102 Tartrazín
E104 Chinolínová žltá
E110 Žltá FCF (SY, pomarančovožltá S)
E120 Košenila, (kyselina karmínová, karmín)
E122 Azorubín, (karmoizín)
E123 Amarant
E124 Ponceau 4R (košenilová červená A)
E127 Erytrozín
E128 Červená 2G
E129 Allura červená AC
E131 Patentná modrá V
E132 Indigotín (indigokarmín)
E133 Brilantná modrá FCF
E140 Chlorofyly, Chlorofylíny
E141 Meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofylínov
E142 Zelená S
E150a Obyčajný kulér
E150b Kaustický sulfitový kulér
E150c Amoniakový kulér
E150d Amoniakový sulfitový kulér
E151 Brilantná čierna BN (čierna PN)
E153 Aktívne uhlie
E154 Hnedá FK
E155 Hnedá HT
E160a Karotenoidy: Zmiešané karotény, Beta – karotén
E160b Annatto (bixin, norbixin)
E160c Extrakty papriky (kapsantín, kapsorubín)
E160d Lykopén
E160e Beta – apo – 8´- karotenal (C 30)
E160f Etylester kyseliny beta–apo–8´-karoténovej(C30)
E161b Lutein
E161g Kantaxantín
E162 Cviklové farbivo (betanín)
E163 Antokyaníny získané fyzikálnymi postupmi z ovocia a zeleniny
E170 Uhličitan vápenatý
E171 Titanová beloba
E172 Oxidy a hydroxidy železa
E173 Hliník - v podobe pigmentu
E174 Striebro - v podobe pigmentu
E175 Zlato - v podobe pigmentu
E180 Litolrubín BK
Sladidlá --------
E420 1. Sorbitol 2. Sorbitolový sirup
E421 Manitol
E953 Izomalt
E965 1. Maltitol 2. Maltitolový sirup
E966 Lactitol
E967 Xylitol
E950 Acesulfam K
E951 Aspartam
E952 Kyselina cyklámová a jej Na a Ca soli
E954 Sacharín a jeho soli Na, K, Ca
E957 Thaumatin
E959 Neohesperidin DC
Iné prídavné látky a technologické pomocné látky ------------------------------------------------
E170 Uhličitany vápenaté: 1. uhličitan vápenatý 2. hydrogénuhličitan vápenatý
E260 Kyselina octová
E261 Octan draselný
E262 Octany sodné: 1. octan sodný 2. hydrogénoctan sodný
E263 Octan vápenatý
E270 Kyselina mliečna
E290 Oxid uhličitý
E296 Kyselina jablčná
E300 Kyselina askorbová
E301 Askorban sodný
E302 Askorban vápenatý
E304 Estery mastných kyselín s kyselinou askorbovou: 1. askorbylpalmitát 2. askorbylstearát
E306 Zmesné tokoferolové extrakty
E307 Alfa – tokoferol
E308 Gama – tokoferol
E309 Delta – tokoferol
E322 Lecitíny
E325 Mliečnan sodný
E326 Mliečnan draselný
E327 Mliečnan vápenatý
E330 Kyselina citrónová
E331 Citrany sodné: 1. dihydrogéncitran sodný 2. hydrogéncitran sodný 3. citran sodný
E332 Citrany draselné: 1. dihydrogéncitran draselný 2. citran draselný
E333 Citrany vápenaté: 1. hydrogéncitran vápenatý 2. dihydrogéncitran vápenatý 3. citran vápenatý
E334 Kyselina vínna (L (+) - )
E335 Vínany sodné: 1. hydrogénvínan sodný 2. vínan sodný
E336 Vínany draselné: 1. hydrogénvínan draselný 2. vínan draselný
E337 Vínan sodno-draselný
E350 Jablčnany sodné: 1. jablčnan sodný 2. hydrogénjablčnan sodný
E351 Jablčnan draselný
E352 Jablčnany vápenaté: 1. jablčnan vápenatý 2. hydrogénjablčnan vápenatý
E354 Vínan vápenatý
E380 Citran amónny
E400 Kyselina algínová
E401 Alginát sodný
E402 Alginát draselný
E403 Alginát amónny
E404 Alginát vápenatý
E406 Agar
E407 Karagénan
E407a Guma (chaluha) Eucheuma
E410 Karobová guma
E412 Guarová guma
E413 Tragant
E414 Arabská guma
E415 Xantánová guma
E417 Guma tara
E418 Guma gellan
E422 Glycerol
E440 Pektíny: 1. pektín 2. amidovaný pektín
E460 Celulóza: 1. mikrokryštalická celulóza 2. prášková celulóza
E461 Metylcelulóza
E463 Hydroxypropylcelulóza
E464 Hydroxypropylmetylcelulóza
E465 Etylmetylcelulóza
E466 Karboxymetylcelulóza vrátane sodnej soli
E469 Enzymaticky hydrolyzovaná karboxymetylcelulóza
E470a Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselín
E470b Horečnaté soli mastných kyselín
E471 Mono – a diacylglyceroly mastných kyselín
E472a Estery mono – a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinou octovou
E472b Estery mono – a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinou mliečnou
E472c Estery mono – a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinou citrónovou
E472d Estery mono – a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinou vínnou
E472e
E472f
Estery mono – a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinou mono–a diacetylvinnou
Zmesné estery mono - a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinami octovou a vínnou
E500 Uhličitany sodné: 1. uhličitan sodný 2. hydrogénuhličitan sodný 3. ekvimolárna zmes uhličitanu sodného a hydrogénuhličitanu sodného (seskvikarbonát sodný)
E501 Uhličitany draselné: 1. uhličitan draselný 2. hydrogénuhličitan draselný
E503 Uhličitany amónne: 1. uhličitan amónny 2. hydrogénuhličitan amónny
E504 Uhličitan horečnatý: 1. uhličitan horečnatý 2. hydrogénuhličitan horečnatý
E507 Kyselina chlorovodíková
E508 Chlorid draselný
E509 Chlorid vápenatý
E511 Chlorid horečnatý
E513 Kyselina sírová
E514 Sírany sodné: 1. síran sodný 2. hydrogénsíran sodný
E515 Sírany draselné: 1. síran draselný 2. hydrogénsíran draselný
E516 Síran vápenatý
E524 Hydroxid sodný
E525 Hydroxid draselný
E526 Hydroxid vápenatý
E527 Hydroxid amónny
E528 Hydroxid horečnatý
E529 Oxid vápenatý
E530 Oxid horečnatý
E570 Mastné kyseliny
E574 Kyselina glukónová
E575 Glukóno – delta – laktón
E576 Glukonan sodný
E577 Glukonan draselný
E578 Glukonan vápenatý
E640 Glycín a jeho sodná soľ
E920 L-cysteín
E938 Argón
E939 Hélium
E941 Dusík
E942 Oxid dusný
E948 Kyslík
E949 Vodík
E1103 Invertáza
E1200 Polydextróza
E1404 Oxidovaný škrob
E1410 Monoškrobfosfát
E1412 Diškrobfosfát
E1413 Fosfátovaný diškrobfosfát
E1414 Acetylovaný diškrobfosfát
E1420 Acetylovaný škrob
E1422 Acetylovaný diškrobadipát
E1440 Hydroxypropylškrob
E1442 Hydroxypropyldiškrobfosfát
E1450 Škrob – oktenyljantaran sodný
E1451 Acetylovaný oxidovaný škrob
Konzervačné látky a antioxidanty --------------------------------

Sorbany, benzoany a p-hydroxybenzoany

E200 Kyselina sorbová
E202 Sorban draselný
E203 Sorban vápenatý
E210 Kyselina benzoová
E211 Benzoan sodný
E212 Benzoan draselný
E213 Benzoan vápenatý
E214 Etyl-p-hydroxybenzoan
E215 Etyl-p-hydroxybenzoan sodný
E216 Propyl-p-hydroxybenzoan
E217 Propyl-p-hydroxybenzoan sodný
E218 Metyl-p-hydroxybenzoan
E219 Metyl-p- hydroxybenzoan sodný
**Oxid siričitý a siričitany**
E220 oxid siričitý
E221 siričitan sodný
E222 hydrogénsiričitan sodný
E223 disiričitan sodný
E224 disiričitan draselný
E226 siričitan vápenatý
E227 hydrogénsiričitan vápenatý
E228 hydrogénsiričitan draselný
**Dusitany a dusičnany**
E249 dusitan draselný
E250 dusitan sodný
E251 dusičnan sodný
E252 dusičnan draselný
E230 Difenyl (bifenyl)
E231 o-fenylfenol
E232 o-fenylfenolát sodný
E234 Nizín
E235 Natamicín (Pimaricín)
E239 Hexametyléntetramín (ako formaldehyd)
E242 Dimetyldikarbonát
E284 Kyselina boritá
E285 Tetraboritan sodný (borax) (ako kyselina boritá)
E280 Kyselina propionová
E281 Propionan sodný
E282 Propionan vápenatý
E283 Propionan draselný (ako kyselina propionová)
E1105 Lyzozým
**Iné antioxidanty**
E310 propylgalát
E311 oktylgalát
E312 dodecylgalát
E315 kyselina erytorbová (kyselina izoaskorbová)
E316 erytorban sodný (izoaskorban)
E320 butylhydroxxanisol (BHA)
E321 butylhodroxytoluén (BHT)
Iné povolené prídavné látky ---------------------------
E338 Kyselina fosforečná
E339 Fosforečnany sodné: 1. dihydrogénfosforečnan sodný 2. monohydrogénfosforečnan sodný 3. fosforečnan sodný
E340 Fosforečnany draselné: 1. dihydrogénfosforečnan draselný 2. monohydrogénfosforečnan draselný 3. fosforečnan draselný
E341 Fosforečnany vápenaté: 1. monohydrogénfosforečnan vápenatý 2. dihydrogénfosforečnan vápenatý 3. fosforečnan vápenatý
E343 Fosforečnany horečnaté: 1. fosforečnan horečnatý 2. difosforečnan horečnatý
E450 Difosforečnany: 1. dihydrogéndifosforečnan sodný 2. onohydrogéndifosforečnan sodný 3. diforečnan sodný 4. difosforečnan draselný 5. difosforečnan vápenatý 6. dihydrogendifosforečnan vápenatý
E451 Trifosforečnany: 1. trifosforečnan sodný 2. trifosforečnan draselný
E452 Polyfosforečnany: 1. polyfosforečnan sodný 2. polyfosforečnan draselný 3. polyfosforečnan sodnovápenatý 4. polyfosforečnan vápenatý
E468 Sieťovaná sodná soľ karboxymetylcelulózy
E297 Kyselina fumárová
E353 Kyselina metavínna
E355 Kyselina adipová
E356 Adipát sodný
E357 Adipát draselný (ako kyselina adipová)
E363 Kyselina jantárová
E385 Dvojsodno-vápenatá soľ kyseliny etyléndiamíno-tetraoctovej (CaNa2EDTA)
E405 Propán 1,2-diol alginát
E416 Guma karaya
E420 Sorbitol: 1. Sorbitol 2. Sorbitolový sirup
E421 Manitol
E953 Izomalt
E965 Maltitol: 1. Maltitol 2. Maltitový sirup
E966 Laktitol
E967 Xylitol
E432 Polyoxietylén sorbitan monolaurát (polysorbát 20)
E433 Polyoxietylén sorbitan monooelát (polysorbát 80)
E434 Polyoxietylén sorbitan monopalmitát (polysorbát 40)
E435 Polyoxietylén sorbitan monostearát (polysorbát 60)
E436 Polyoxietylén sorbitan tristearát (polysorbát 65)
E442 Fosfatidy amónne
E444 Izobutyrát sacharózoacetátu
E445 Glycerol-estery živíc dreva (kolofónie)
E473 Sacharózové estery mastných kyselín
E474 Sacharózové glyceroly (na tuk)
E475 Polyglycerol-estery mastných kyselín
E476 Polyglycerol-polyricín-oleát
E477 Propán-1,2-diol estery mastných kyselín
E479b Termicky oxidovaný sójový olej s monoacyl-glycerolmi a diacyl-glycerolmi mastných kyselín
E481 Stearoyl-2-laktylát sodný
E482 Stearoyl-2-laktylát vápenatý
E483 Stearyl-tartrát
E491 Sorbitan monostearát
E492 Sorbitan tristearát
E493 Sorbitan monolaurát
E494 Sorbitan monooleát
E495 Sorbitan monopalmitát (ako kyselina sorbová)
E512 Chlorid cínatý (ako Sn)
E520 Síran hlinitý
E521 Síran hlinitosodný
E522 Síran hlinitodraselný
E523 Síran hlinitoamónny (ako Al)
E535 Ferokyanid sodný
E536 Ferokyanid draselný
E538 Ferokyanid vápenatý (ako anhydrid ferokyanidu draselného)
E541 Hydrogénfosforečnan hlinitosodný (ako Al)
E551 Oxid kremičitý
E552 Kremičitan vápenatý
E553a 1. Kremičitan horečnatý 2. Trikremičitan horečnatý
E553b Talk (mastenec)
E554 Kremičitan sodnohlinitý
E555 Kremičitan draselnohlinitý
E556 Kremičitan vápenatohlinitý
E559 Kremičitan hlinitý (kaolín) (ako SiO2)
E579 Glukonan železnatý
E585 Mliečnan železnatý (ako Fe)
E620 Kyselina glutamová
E621 Glutaman sodný
E622 Glutaman draselný
E623 Diglutaman vápenatý
E624 Glutaman amónny
E625 Diglutaman horečnatý (ako kyselina glutámová)
E626 Kyselina guanylová
E627 Guanylan disodný
E628 Guanylan didraselný
E629 Guanylan vápenatý
E630 Inozínová kyselina (ako kyselina guanylová)
E631 Inozinan disodný
E632 Inozinan didraselný
E633 Inozinan vápenatý
E634 Vápenaté soli 5c-ribonukleotidov
E635 Dvojsodné soli 5c-ribonukleotidov
E900 Dimetylpolysiloxán
E901 Biely a žltý včelí vosk
E902 Vosk kandelila
E903 Vosk karnauba
E904 Šelak
E905 Mikrokryštalický vosk
E912 Estery kyseliny montánovej
E914 Oxidovaný polyetylénový vosk
E927b Močovina (karbamid)
E950 Acesulfám draselný
E951 Aspartám
E957 Taumatín
E959 Neohesperidín DC
E999 Extrakt quillaia (na bezvodý extrakt)
E1201 Polyvinylpyrolidón
E1202 Polyvinylpolypyrolidón
E1505 Trietylcitrát
E1518 Glyceryltriacetát
E459 Beta-cyklodextrín
E425 Konjak: 1. Konjaková guma 2. Konjak – glukomannan
E650 Octan zinočnatý
E943a Bután
E943b Izo-bután
E944 Propán
Povolené nosiče a rozpúšťadlá nosičov -------------------------------------
E1520 Propán 1,2-diol (Propylénglykol)
E422 Glycerol
E420 Sorbitol
E421 Manitol
E953 Izomalt
E965 Maltitol
E966 Laktitol
E967 Xylitol
E400 až 404 Kyselina algínová a jej sodné, draselné, vápenaté a amónne soli
E405 Propán 1,2 – diol alginát (propylénglykolalginát)
E406 Agar
E407 Karagénan
E410 Karobová guma (svätojánsky chlieb)
E412 Guarová guma
E413 Tragantová guma
E414 Arabská guma (akáciová guma)
E415 Xantánová guma
E440 Pektíny
E432 Polyoxyetylénsorbitanmonolaurát (polysorbát 20)
E433 Polyoxyetylénsorbitanmonooleát (polysorbát 80)
E434 Polyoxyetylénsorbitanmopalmitát (polysorbát 40)
E435 Polyoxyetylénsorbitanmonostearát (polysorbát 60)
E436 Polyoxyetylénsorbitantristearát (polysorbát 65)
E442 Fosfatidy amónne
E460 Mikrokryštalická celulóza alebo prášková celulóza
E461 Metylcelulóza
E463 Hydroxypropylcelulóza
E464 Hydroxypropylmetylcelulóza
E465 Etylmetylcelulóza
E466 Karboxymetylcelulóza, sodná soľ karboxymetyl-celulózy
E322 Lecitíny
E432 až 436 Polysorbáty 20, 40, 60, 65 a 80
E470b Horečnaté soli mastných kyselín
E471 Mono– a diacetylglyceroly mastných kyselín
E472a Estery mono- a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinou octovou
E472c Estery mono- a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinou citrónovou
E472e Estery mono- a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinou vínnou
E473 Sacharózoestery mastných kyselín
E475 Polyglycerolestery mastných kyselín
E491 Sorbitan monostearát
E492 Sorbitan tristearát
E493 Sorbitan monolaurát
E494 Sorbitan monooleát
E495 Sorbitan monopalmitát
E1404 Oxidovaný škrob
E1410 Monoškrobfosfát
E1412 Diškrobfosfát
E1413 Fostátový diškrobfosfát
E1414 Acetylovaný diškrobfosfát
E1420 Acetylovaný škrob
E1422 Acetylovaný diškrobadipát
E1440 Hydroxypropylškrob
E1442 Hydroxypropyldiškrobfosfát
E1450 Škrob- oktenyljantaran sodný
E170 Uhličitany vápenaté
E263 Octan vápenatý
E331 Citrany sodné
E332 Citrany draselné
E341 Fosforečnany vápenaté
E501 Uhličitany draselné
E504 Uhličitany horečnaté
E508 Chlorid draselný
E509 Chlorid vápenatý
E511 Chlorid horečnatý
E514 Síran sodný
E515 Síran draselný
E516 Síran vápenatý
E517 Síran amónny
E577 Glukonan draselný
E640 Glycín a jeho sodná soľ
E1505 Trietylcitrát
E1518 Triacetín (Glyceryltriacetát)
E551 Oxid kremičitý
E552 Kremičitan vápenatý
E553b Mastenec (talk)
E558 Bentonit
E559 Kaolín (Kremičitan hlinitý)
E901 Včelí vosk
E1200 Polydextróza
E1201 Polyvilnylpyrolidón
E1202 Polyvinylpolypyrolidón
E322 Lecitíny
E432 až 436 Polysorbáty
E470a Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselín
E471 Mono a diglyceridy mastných kyselín
E491 až 495 Sorbitany
E570 Mastné kyseliny
E900 Dimetylpolysiloxán
E425 Konjak: 1. Konjaková guma 2. Glukomanan konjakovej gumy
E459 Beta-cyklodextrín
E1451 Acetylovaný oxidovaný škrob
E468 Sieťovaná sodná soľ karboxymetylcelulózy
E469 Enzymaticky hydrolyzovaná karboxymetylcelulóza