Čo je vtáčia chrípka

Vírusové ochorenie, ktoré šíri divoko žijúce vtáctvo. Ohrozuje predovšetkým vtáčie chovy a hydinu. Na ľudí sa prenáša len výnimočne po priamom kontakte s infikovanými alebo uhynutými zvieratami.

Čo je vtáčia chrípka

Vírusové ochorenie, ktoré šíri divoko žijúce vtáctvo. Ohrozuje predovšetkým vtáčie chovy a hydinu. Na ľudí sa prenáša len výnimočne po priamom kontakte s infikovanými alebo uhynutými zvieratami.

Vtáčia chrípka sa neprenáša z človeka na človeka

Od roku 1997 zaznamenali 116 ochorení u ľudí najmä v Ázii. V Európe sa vyskytlo niekoľko ojedinelých prípadov u ľudí, ktorí pricestovali z rizikových oblastí .

Určité riziko spočíva v mutácii vírusu vtáčej chrípky s ľudskou chrípkou a potenciálnom vzniku nového / zmiešaného / vírusu, ktorý by mohol vyvolať chrípkovú pandémiu.

Ohniská vtáčej chrípky vo svete: Thajsko, Vietnam, Kambodža, Indonézia, Filipíny, Čína, Mongolsko, Rusko, Hongkong Najnovšie prípady vtáčej chrípky sa vyskytli v Turecku, Rumunsku, Grécku

Ministerstvo zdravotníctva robí všetky kroky pre to, aby zabezpečilo ochranu zdravia obyvateľov

- Slovensko má ako jedna z troch krajín v Európe špičkové technologické pracovisko
– podtlakovú jednotku na klinike infektológie FNsP v Bratislave, ktorá je zameraná na izoláciu a intenzívnu liečbu pri vysoko virulentných nákazách
- Slovensko je súčasťou celoeurópskeho monitorovacieho a rýchleho varovného systému
- Slovensko sa zapojilo do globálneho monitorovacieho systému Svetovej zdravotníckej organizácie FLU – NET
- Slovensko má už od roku 2001 Pandemický plán
- V súčasnosti sa dokončuje Plán eliminácie rizika vtáčej chrípky, ktorý vychádza z najnovších poznatkov európskeho monitorovacieho systému a aktuálnych odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Okrem iného zahŕňa:
- operatívny manuál na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti
- zvýšenie pohotovostných služieb v ambulanciách a lekárňach
- usporiadanie posteľového fondu v nemocniciach
- opatrenia pre potravinovú a veterinárnu službu
- súčinnosť s rezortmi pôdohospodárstva, životného prostredia, dopravy, obrany a vnútra a iné.

Príznaky vtáčej chrípky:

Dokumentovaná teplota 38°C a viac, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavica.

Vtáčou chrípkou sa môže človek nakaziť iba pri priamom kontakte s infikovaným vtáctvom, hydinou, alebo prostredím

Vtáčia chrípka je neprenosná z človeka na človeka

Prevencia

Najúčinnejším spôsobom prevencie je očkovanie proti chrípke. Nemožno ho chápať ako liek, ale ako účinný prostriedok na zvýšenie odolnosti organizmu. Slovensko zabezpečilo na túto sezónu 610 tisíc dávok a ďalšie sú v rezerve.

Antivirotiká

Zatiaľ existujú dve antivírotiká:
Tamiflu a Relenza, ktoré môžu zmierniť priebeh ochorenia a skrátiť jeho dĺžku. Epidemiológovia, farmaceuti a lekári vo svete a v Európskej únii nemajú jednotný názor na ich účinky. Preto sú rozdielne prístupy jednotlivých štátov pokiaľ ide o ich nákup.

Vakcínu proti vtáčej chrípke už vyvíjajú vedci v USA, Maďarsku, Holandsku, Číne, Austrálii, Kanade i Japonsku.

Odporúčania pre cestovateľov , ktorí plánujú návštevu oblastí, kde bol zaznamenaný výskyt vtáčej chrípky

Pred cestou do zahraničia:
Kontaktujte sa s pracoviskami, ktoré informujú o aktuálnom riziku infekcie vírusom vtáčej chrípky. Informácie podávajú Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva a strediská pre cudzokrajné choroby v Bratislave, Košiciach a Martine.

Počas cesty
Vyhnite sa priamemu kontaktu s hydinou, vyhnite sa miestam, kde sa chová alebo vyskytuje živá hydina, dôkladne dodržiavajte hygienu.

Po návrate domov
Sledujte svoj zdravotný stav počas desiatich dní po návrate z krajiny s výskytom vtáčej chrípky. Pri objavení sa symptómov ako je horúčka, ťažkosti s dýchaním alebo kašeľ ihneď vyhľadajte lekára.

Praktická rada

Hygienici odporúčajú všetky jedlá z hydiny vrátane vajec a krvi z hydiny dôkladne uvariť. Varenie vírus likviduje, podmienkou je dosiahnutie najmenej 70° C počas 20 minút. Pri príprave jedla zo surovej hydiny je dôležité umývanie rúk.

Čo je ľudská chrípka:

je to vírusové ochorenie, ktoré spôsobujú vírusy typu A, B, C.

Vyskytuje sa každý rok aj na Slovensku. Podľa odhadov na chrípku ochorie každoročne 10 až 15 % celosvetovej populácie Epidémia je vtedy, keď je výskyt prípadov chrípky v populácii alebo regióne podstatne vyšší ako počas celého roka

Pandémia je epidémia, ktorá sa šíri na veľmi veľké územie /kontinent/ a postihuje veľkú časť populácie. Pandémiu môže spôsobiť iba vírus typu A.

Príznaky ľudskej chrípky:

Náhly nástup choroby z plného zdravia, zimnica, vysoké horúčky, malátnosť, bolesti hlavy, kĺbov, svalov, pocit škrabania v hrdle, únava, zápal sliznice nosohltanu, hrtanu, priedušiek, priedušnice, pálenie za hrudnou kosťou.

Ľudia si často mýlia chrípku a prechladnutie.

Prechladnutie: príznaky sú nádcha, kýchanie, slziace oči a podráždené hrdlo

Ochrana pred chrípkou:

- očkovanie proti chrípke
- dôraz na životosprávu, vitamíny, pohyb, otužovanie pitný režim
- vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami
- obmedziť návštevu hromadných podujatí
- venovať pozornosť dokonalej tepelnej úprave potravín
- dodržiavať liečebný režim a pokyny lekára

Pri chrípke platí zásada - musí sa vyležať. Chorobu netreba podceňovať, môže vyvolať komplikácie. Odporúčame kontaktovanie - návštevu lekára a užívanie ním predpísaných liekov.