Na rozhraní diabetesu

Diagnostikovaniu cukrovky väčšinou predchádza stav označovaný rozličnými synonymami – hraničný, latentný, chemický, subklinický, či asymptomatický diabetes. Považujeme ho za prechod medzi normálnym stavom a diabetom.

Za hornú hranicu normálu bola arbitrážne stanovená hodnota krvnej glukózy nalačno 6 mmol/l. Pacienti s hraničným diabetom majú teda hodnoty medzi 6,1 a 6,9 mmol/l. Týmto stavom trpí pomerne veľká časť populácie a približne desiatim percentám takýchto ľudí diabetes prepukne v priebehu 3-10 rokov. Súčasný výskum ukázal, že niektoré dlhodobé poškodenia organizmu, hlavne srdca a obehového systému, sa môžu objaviť už pred nástupom samotnej cukrovky. Riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia majú ľudia s hraničným diabetom 1,5-krát vyššie ako ľudia s normálnou glykémiou. Samotní diabetici podstupujú 2-4-násobné riziko v porovnaní so zdravými. Ak však venujeme pozornosť kontrole glykémie v tomto štádiu, môžeme oddialiť nástup diabetu, alebo sa mu úplne vyhnúť.

Ako môžeme predísť vzniku diabetu?

Po dosiahnutí veku 45 rokov by mali byť všetci ľudia vyšetrovaní v pravidelných 3-ročných intervaloch. Testovanie v nižšom veku a v kratších intervaloch je potrebné najmä v nasledujúcich prípadoch:

  • ľudia s nadváhou,
  • ľudia s vysokým krvným tlakom,
  • ľudia s nízkou hladinou tzv. HDL cholesterolu a vysokou hladinou triglyceridov,
  • pri výskyte diabetu u najbližších príbuzných,
  • v súvislosti s diabetom v tehotenstve a pôrodom dieťaťa s hmotnosťou vyššou ako 4,5 kg .

Nebezpečenstvo spočíva v tom, že táto porucha často prebieha bezpríznakovo. V skutočnosti milióny ľudí už diabetes majú, no nevedia o tom, lebo príznaky sa vyvíjajú postupne a často ich nerozpoznáme. Symptómy diabetu sú neobvyklý smäd, časté močenie, rozmazané videnie a nevysvetliteľná únava. Niektorí jedinci však nemajú žiadne výrazné príznaky.

Aj latentný diabetes však predstavuje vážnu zdravotnú poruchu, ktorú musíme liečiť. Vzniku cukrovky sa môžeme vyhnúť zmenami v stravovaní a zvýšením pohybovej aktivity. Tým môže dokonca dôjsť k návratu hladiny krvnej glukózy k normálnym hodnotám. Účinok diéty a cvičení je pritom vyšší ako účinok niektorých liekov. Už 30 minút miernej pohybovej aktivity denne, spojenej s 5-10% redukciou telesnej hmotnosti, značne zníži riziko vzniku diabetu.

Všeobecne je lepšie chorobám predchádzať, ako ich liečiť. Pohybová aktivita je jedným z prostriedkov, ako sa môžeme vyhnúť utrpeniu, bolesti a žiť kvalitný a spokojný život.