Konzumácia alkoholu na Slovensku klesá

Podľa prieskumu zameraného na spotrebu alkoholu u ľudí v produktívnom a postproduktívnom veku, ktorí vypracovali odborníčky Úradu verejného zdravotníctva SR, na Slovensku najčastejšie konzumujú alkohol muži vo veku okolo 40 rokov.

Podľa prieskumu zameraného na spotrebu alkoholu u ľudí v produktívnom a postproduktívnom veku, ktorí vypracovali odborníčky Úradu verejného zdravotníctva SR, na Slovensku najčastejšie konzumujú alkohol muži vo veku okolo 40 rokov. Ženy pijú alkohol menej. Podľa Centra pre liečbu drogových závislostí sa na Slovensku lieči pre závislosť od alkoholu asi 20 tisíc ľudí. Približne 5 % dospelej slovenskej populácie sú abstinenti (vrátane dobrovoľne abstinujúcich). Piaty september je Národným dňom abstinentov.

Svetová zdravotnícka organizácia udáva alkohol ako tretí najčastejší rizikový faktor poškodenia zdravia – pred ním sú vysoký krvný tlak a fajčenie. „Konzumácia alkoholu je najčastejšou príčinou smrti u mužov od 15 do 30 rokov,“ zdôrazňuje MUDr. Beáta Havelková z Úradu verejného zdravotníctva a dodáva: „Alkohol je na Slovensku najčastejšie sa vyskytujúcou drogou – v mnohých prípadoch je mylne považovaná za tzv. menšie zlo.“

Podľa zosumarizovaných štatistických údajov je na Slovensku 60 % bezproblémových konzumentov alkoholu (ľudia pijúci príležitostne), asi 30 % pije tzv. hazardne (sebapoškodzujúco alebo problémovo), 5 % je závislých od alkoholu a rovnaké percento tvoria abstinenti (prirodzení abstinenti aj abstinujúci alkoholici). Asi 4 000 ľudí ročne zomrie na následky nadmernej konzumácie alkoholu. Alkohol je príčinou štvrtiny dopravných nehôd.

Podľa štatistík dlhodobo najčastejšie sa na Slovensku konzumuje pivo (81,3 %), víno pije 12 % z tých, čo konzumujú alkohol, 6,7 % pije liehoviny. Tie sa najčastejšie konzumujú v regiónoch na východnom Slovensku. „Napríklad v okresoch Krupina a Rožňava až 70 % opýtaných uviedlo, že viac ako dvakrát do týždňa konzumuje destiláty,“ konštatuje B. Havelková.

Spotreba alkoholu na Slovensku z roku na rok klesá. V roku 2003 sa napríklad znížila v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 4,3 % a dosiahla 110,1 l na obyvateľa,“ tvrdí B. Havelková. Rastie však počet alkoholikov, ktorí sa rozhodli pre odbornú pomoc. „S nadmernou konzumáciou alkoholu súvisí v podstate každá tretia návšteva u praktického lekára. Rastie aj počet vyšetrení alkoholikov.

Ročne sa na závislosť od alkoholu lieči 20 až 30 tisíc alkoholikov, asi 10 tisíc pacientom liečba pomôže.

Na Slovensku sa už začala diskusia o opatreniach, ktoré pripravuje Európska únia na zníženie spotreby alkoholu a zníženie následkov užívania alkoholu. Uvažuje sa o licencovanom predaji alkoholu a o zvýšení vekovej hranice pri povolenom užívaní alkoholu na 21 rokov.

Autor: Andrea Nozdrovická (zdravie.sk)