Týždeň srdca v lekárňach

Päť pracovných dní – od 25. do 29. septembra – trvá v 353 slovenských lekárňach kampaň Týždeň srdca. Týždeň srdca v lekárňach je osvetová lekárnická kampaň, ktorú organizuje Slovenská lekárnická komora spolu s Kanceláriou WHO na Slovensku pri príležitosti Svetového dňa srdca (24. septembra). Kampaňou chcú lekárnici prispieť k výraznejšej prevencii srdcovocievnych chorôb.

Cieľom kampane Týždeň srdca v lekárňach je zapojenie verejných lekární na Slovensku do prevencie srdcovocievnych chorôb, pripomenutie Svetového dňa srdca, osveta a poskytovanie informácií o rizikových faktoroch srdcovocienych chorôb v lekárňach a propagácia lekární ako zdravotníckych pracovísk.

Počas kampane Týždeň srdca v lekárňach, klienti dostanú v lekárňach, ktoré sa do podujatia zapojili (ich zoznam nájdete na www.tyzdensrdca.sk), pri expedícii informačné materiály. V diskrétnych zónach lekárne si môžete dať odmerať krvný tlak. Klientom odborníci poskytnú aj cielené poradenstvo.

Odbornými partnermi kampane sú Farmaceutická fakulta UK, Slovenská liga proti hypertenzii a EuroPharm Forum Slovensko.

Textová Inzercia

Prevencia hemoroidov a ochorení konečníka

Myslíte si, že tento článok nie je pre vás? Je to omyl. Voči vzniku hemoroidov nie je nikto imúnny.

Darček pre ženu

Kombinácia vitamínov pre ženu. Ideálny darček na vianoce.

Darček pre muža

Kombinácia vitamínov pre muža. Ideálny darček na vianoce.

AVITA

Zdravie je všetko a bez zdravia je všetko ničím. Darujte svojim blízkym vysokokvalitné výživové doplnky v štýlovom balení.