Týždeň srdca v lekárňach

Päť pracovných dní – od 25. do 29. septembra – trvá v 353 slovenských lekárňach kampaň Týždeň srdca. Týždeň srdca v lekárňach je osvetová lekárnická kampaň, ktorú organizuje Slovenská lekárnická komora spolu s Kanceláriou WHO na Slovensku pri príležitosti Svetového dňa srdca (24. septembra). Kampaňou chcú lekárnici prispieť k výraznejšej prevencii srdcovocievnych chorôb.

Cieľom kampane Týždeň srdca v lekárňach je zapojenie verejných lekární na Slovensku do prevencie srdcovocievnych chorôb, pripomenutie Svetového dňa srdca, osveta a poskytovanie informácií o rizikových faktoroch srdcovocienych chorôb v lekárňach a propagácia lekární ako zdravotníckych pracovísk.

Počas kampane Týždeň srdca v lekárňach, klienti dostanú v lekárňach, ktoré sa do podujatia zapojili (ich zoznam nájdete na www.tyzdensrdca.sk), pri expedícii informačné materiály. V diskrétnych zónach lekárne si môžete dať odmerať krvný tlak. Klientom odborníci poskytnú aj cielené poradenstvo.

Odbornými partnermi kampane sú Farmaceutická fakulta UK, Slovenská liga proti hypertenzii a EuroPharm Forum Slovensko.