Za recept platíme už len 5 Sk

Od 1. októbra už v lekárni platíme za výdaj liekov, dietetických potravín a zdravotných pomôcok na recept len 5 Sk. Poplatok za recept sa znížil z 20 Sk na 5 Sk nariadením vlády o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zníženie poplatku na 5 Sk znamená ročnú stratu zhruba 570 mil. Sk pre rozpočet verejnej správy. Vykryje sa z limitov rozpočtov verejnej správy.

Poplatok 5 Sk za recept bude jednotný pre všetkých. Poistenci – držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím budú platiť namiesto doterajších 10 Sk rovnako 5 Sk.

Poplatok 5 Sk za vydanie lieku na recept bude príjmom lekárne. Doterajší 20-korunový poplatok sa delil medzi zdravotné poisťovne (15 Sk) a lekárne (5 Sk). Podľa ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča odvádzanie 15 Sk zdravotnej poisťovni bolo úplne zbytočné vzhľadom na to, že zdravotnej poisťovni platia poistenci odvody na zdravotné poistenie.