Týždeň duševného zdravia – Dni nezábudiek

Na duševne chorých si v spoločnosti stále nevieme zvyknúť a sociálne ich vylučujeme. Problémy s duševným zdravím má pritom na Slovensku každá štvrtá rodina. Ľudia, ktorí duševnými chorobami trpia, sa stále stretávajú so strachom a predsudkami ostatných. Niektorým sa problémy podarí vyriešiť, iní však môžu skončiť tragicky. Týždeň duševného zdravia, ktorí sa začína dnes, 9. októbra, by v nás mal prebudiť viac pozornosti k duševne chorým a duševným chorobám. Zajtra, 10. októbra, si zároveň pripomíname Svetový deň duševného zdravia. S Týždňom duševného zdravia sú spojené Dni nezábudiek.

Celoslovenskú kampaň Dni nezábudiek, spojenú s predajom umelých kvietkov nezábudiek – symbolom duševného zdravia (12.,13. a 14. októbra na území celého Slovenska) – organizuje Liga za duševné zdravie už tretí rok. Krehkosť kvetu – nezábudky symbolizuje zraniteľnosť ľudskej duše. Kúpou kvietku preto vyjadríte solidaritu s duševne chorými. Tento rok môžete podporiť zbierku aj zaslaním SMS v hodnote 30 Sk na číslo 830 z oboch mobilných operátorov.

Týždeň duševného zdravia je venovaný nielen ľuďom s duševnými ochoreniami a možnostiam ich liečby, ale aj ostatným, aby si uvedomili vážnosť duševných porúch a snažili sa im predchádzať. Komunikačná kampaň a zbierka Dni nezábudiek je tento rok zameraná na podporu chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podporu stacionárov na zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia.

Kam pôjdu peniaze zo zbierky

Za vyzbierané peniaze chce Liga za duševné zdravie zlepšiť úroveň psychiatrickýh stacionárov, chránenej práce a chráneného bývania. Preto Liga za duševné zdravie vyhľadá najmä praktické projekty, ktoré pomôžu duševne chorým vrátiť sa späť do života. Liga za duševné zdravie po ukončení zbierky vyzve všetky členské a spolupracujúce organizácie, ktoré pôsobia v oblastiach duševného zdravia, aby predložili projekty týkajúce sa sociálneho začlenenia duševne chorých. Z financií, ktoré vo verejnej zbierke Liga za duševné zdravie vyzbiera, podporí praktické spôsoby, ktoré už pomáhajú, alebo budú pomáhať ľuďom s duševným chorobami zvládať problémy spojené s prístupom k zamestnaniu, bývaniu a rehabilitácii.