Nebezpečné šaláty z ČR sa na Slovensko nedoviezli

Hermelínový salát od výrobcu Lahůdky Palma, spol. s r.o., dátum spotreby do 15. 12. 2006 a Pochoutkový salát od výrobcu Nové lahůdky Sixta, spol. s r.o., dátum spotreby do 21. 12. 2006 obsahujú trojnásobné množstvo povolenej prípustnej hodnoty 100 KTJ/g mikroorganizmu Listeria monocytogenes. Podľa informácie českého ministerstva zdravotníctva ide preto o nebezpečné potraviny, ktoré sa vyskytujú na českom trhu.

Hermelínový salát (v baleniach 1kg, 450 g, 200 g, 150 g, 140 g a 130 g), od výrobcu Lahůdky Palma, spol. s r.o., dátum spotreby do 15. 12. 2006 a Pochoutkový salát (v baleniach 1kg, 450 g, 350 g, 140 g a 130 g), od výrobcu Nové lahůdky Sixta, spol. s r.o., dátum spotreby do 21. 12. 2006 obsahujú trojnásobné množstvo povolenej prípustnej hodnoty 100 KTJ/g mikroorganizmu Listeria monocytogenes. Podľa informácie českého ministerstva zdravotníctva ide preto o nebezpečné potraviny, ktoré sa vyskytujú na českom trhu. Pre ZDRAVIE.sk to uviedol hlavný hygienik SR Ivan Rovný. Na Slovensko sa podľa informácií I. Rovného nedoviezli.

Zvýšené množstvo baktérie v Hermelínovom saláte a Pochoutkovom saláte zistili české orgány štátneho dozoru na ochranu zdravia na trhu v Českej republike pri kontrole.

„Úrad verejného zdravotníctva SR na základe telefonických informácií, získaných priamo od výrobcov Hermelínového salátu a Pochoutkového salátu zistil, že žiadne z uvedených potravín sa nedoviezli na slovenský trh,“ konštatoval I. Rovný.

Obyvatelia obcí hraničiacich s Českou republikou by si však pri prípadnom nákupe Hermelínového salátu a Pochoutkového salátu v ČR mali dávať pozor.