Vianočný smútok - neviete sa radovať?

So smútkom alebo depresívnym stavom sa z času na čas stretávame takmer všetci – stav beználadovosti, nechuti na nič, strata energie spojená s pocitom smútku, osamelosťou a neschopnosťou radovať sa. Najmä v zimnom období sú takéto stavy častejšie.

Šálka Zdroj foto: Shutterstock.com

Zimné obdobie je spojené so skrátenými dňami, znížením intenzity a dĺžky slnečného – prirodzeného svetla, keď je človek viac vystavený len umelému osvetleniu. Mrazivé počasie pre väčšinu býva spojené so zvýšeným pobytom v domácnosti, ktoré – ak žijeme sami – môže zvýrazniť pocit osamelosti. Depresívnu náladu počas zimy dotvára aj zvýšená chorobnosť v tomto období.

Vianočný smútok

Existujú dve skupiny ľudí, u ktorých sa môžu depresívne stavy objaviť práve počas vianočných sviatkov. Sú to ľudia, ktorí žijú sami, sú osamelí, nikoho nemajú, prípadne aj niekoho majú, ale blízki nejavia o nich záujem, napr. deti o svojich rodičov, a títo práve počas vianočných sviatkov prežívajú svoju samotu intenzívnejšie. Paradoxne sa môžu depresívne stavy vyskytnúť aj u rodičov, ktorí sa rozhodli sami tráviť vianočné sviatky s rozhodnutím, že sa nechcú pliesť do života svojim deťom a ich rodinám. Sú rozhodnutí tváriť sa, že im nebude prekážať, ak budú počas vianočných sviatkov sami doma.

Druhá skupina ľudí, u ktorých sa môžu objaviť depresívne stavy počas vianočných sviatkov, svojich blízkych má, ale pretrhli s nimi putá – prestali navzájom komunikovať z rôznych príčin, napr. po konflikte, nezhodách a tiež trávia Vianoce sami. Pre týchto ľudí môžu byť práve vianočné sviatky ako sviatky pokoja a mieru zároveň obdobím pre pokus o urovnanie sporov v rodine, vo vzťahoch

Najhoršie je medzi sviatkami

Najrizikovejšie obdobie na vznik depresívnych stavov v decembri je obdobie medzi Štedrým dňom a Silvestrom. Obdobie počas Vianoc a po vianočných sviatkoch je obdobím, keď všetko stíchne, dianie okolo sa presunie do jednotlivých domov, bytov rodín, do človeka samotného. Je to čas, keď človek má možnosť bilancovať, prehodnocovať, uvažovať nad sebou, svojim životom, svojou situáciou, ktoré niekedy môžu byť zdrojom negatívnych myšlienok, pocitov, depresívnych stavov. Depresia po vianočných sviatkoch a Silvestri, keď začína nový rok, môže súvisieť s tým, že ľudia nevedia, čo im nový rok zase prinesie, čo bude.

Kedy prichádza zimná depresia?

Za hlavný faktor vzniku zimnej depresie sa považuje redukcia denného svetla v období neskorej jesene a zimy. Znížená expozícia dennému svetlu, môže mať za následok depresívnu náladu. Výskyt zimných depresií závisí od prostredia, presnejšie od zemepisnej šírky. Najviac trpia zimnými depresiami obyvatelia severských štátov, naopak populácia slnečnej Floridy trpí zimnými depresiami iba zanedbateľným 1 percentom. Oveľa častejší je ich výskyt u žien – v porovnaní s mužmi je pomer 4:1.

Zvlášť ohrozené sú osoby, u ktorých sa v rodinnej anamnéze vyskytujú depresie, prípadne iné emocionálne poruchy. Ďalej osoby, ktoré prežili vážnu životnú traumu, prežívajú životnú krízu alebo osoby žijúce osamelo... Príznaky zimnej depresie sa objavujú na jeseň a v zime, jar a leto je obdobím ich úplného vymiznutia.

December, január a február sú obdobím najčastejšieho výskytu sezónnych depresií – február sa udáva ako najrizikovejší. Je to mesiac, v ktorom máme už zimy po krk a každý ďalší tmavý, chladný, zimný deň nám ´kazí´ náladu.


Prečítajte si aj:

Žena na Vianoce Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako sa brániť?

Ak prežívate zimnú depresiu (vianočnú depresiu) prijmite toto obdobie ako prechodné. Je niekedy ťažké prijať momentálnu krízu, ale skutočnosť, že po zime príde jar, nám môže pripomínať, že ťažké časy pominú a zároveň s pribúdajúcim slnečným svetlom sa nálada zvyčajne zlepší a depresia ustúpi.

Skúste aj toto zimné obdobie prežiť či naplniť tak, aby nebolo pre vás len strateným časom. Môžete sa naladiť pozitívne nezávisle od vonkajšieho prostredia, okolia, okolností, situácie. Každý môže zaujať vnútorný postoj napriek nepriaznivým vonkajším podmienkam – nepoddať sa vonkajším okolnostiam. Pocit šťastia vychádza zvnútra človeka, je to stav vnútorného nastavenia – vedomie: som šťastný.

Nie je dobré, ak človek, ktorý sa cíti osamelý a dolieha naňho depresívna nálada, zostáva sám. Ak sa vám niekedy zdá, že je svet a život pochmúrny, skúste vyjsť zo seba, zo svojej samoty a zamerať sa na niečo, niekoho mimo seba, otvoriť sa ľuďom, životu. Nájdite si vhodné aktivity, ktoré vás potešia, nájdite si spoločnosť, človeka, ktorý vám rozumie, ktorý vám bude oporou. Každé ráno si naplánujte vo svojom dni potešenie, radosť. Keď začnete deň hľadaním malých či veľkých radostí, môžete ho tým celý zmeniť. Objavte okolo seba radosť, ktorá vám vráti chuť do života.

Niekoľko dobrých rád:

  • zájdite na miesta, kde sa cítite dobre,
  • vnímanie vhodne vybratej kvalitnej hudby vám pomôže uvoľniť negatívne emócie, upokojiť a vyslobodiť zo sveta samoty, obnoviť chuť do života a zlepšiť náladu,
  • prečítajte si dobrú knižku, pri šálke teplého čaju,
  • pozrite si pekný film,
  • medzi sviatkami navštívte výstavu, múzeum...,
  • využite tých niekoľko slnečných chvíľ, ktoré nám ponúkajú zimné dni (cez obed) na pobyt vonku, na prechádzku – dôvodom na využitie slnečných zimných lúčov môže byť pre vás aj to, že intenzita, kvalita a množstvo svetla môže priamo ovplyvňovať náladu človeka,
  • otvorte sa ľuďom – spomeňte si, či nemáte nejakého zabudnutého, starého priateľa, skúste mu zavolať – ako sa má, hľadajte niekoho, s kým sa môžete porozprávať, niekoho, kto vás vypočuje a odpovie vám,
  • naberte odvahu požiadať druhého o pomoc, uľahčíte tak sebe, svojmu duševnému bôľu.

Ak prechodnú depresiu nie ste schopný zvládnuť sami, je dobré, ak si v ťažkom období obstaráte emocionálnu, duchovnú alebo lekársku pomoc.

Neignorujte vianočné sviatky

Na Štedrý večer si pripravte hoci aj malú štedrovečernú večeru, dajte si do vázy ozdobenú vetvičku, kúpte si darček, ktorý vám urobí radosť, vypočujte si vianočné koledy. Vianočné sviatky dávajú priestor na to, aby človek urobil radosť nielen sebe, ale aj druhým. Ak urobíme niekomu radosť, máme z toho radosť aj my. Je to bumerangový efekt.

Porozmýšľajte, či nemáte vo svojom okolí niekoho, komu by ste mohli urobiť radosť. Napíšte vianočný pozdrav, zatelefonujte alebo navštívte priateľa, blízkeho, ktorému ste sa už dlhšie neozvali; navštívte osamelého suseda a doneste mu upečený koláč, vianočnú vetvičku, spýtajte sa ho, ako sa má.

Vianoce sú sviatkami pokoja, je dôležité, aby sme mali v sebe pokoj, aby sme zasadli k štedrovečernému stolu s pokojom v duši, potom bude aj v našej rodine, v našom okolí pokoj a pohoda.