Starý preukaz treba vrátiť do 8. januára

Všetci, ktorí zmenili v tomto roku zdravotnú poisťovňu, musia do 8. januára 2007 starý preukaz vrátiť pôvodnej zdravotnej poisťovni. V opačnom prípade im hrozí z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pokuta až 5 000 Sk. Zdravotnú poisťovňu zmenilo v tomto roku 716 467 poistencov. Od 1. januára 2007 musia poistenci používať výlučne preukaz novej zdravotnej poisťovne.

Podľa Radoslavy Miklášovej, hovorkyne Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je poistenec tiež povinný oznámiť zamestnávateľovi každú zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne (ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, treba to oznámiť každému zamestnávateľovi). Ak tak poistenec neurobí, môže mu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť pokutu do 10 000 Sk. „Hoci zákon nestanovuje povinnosť oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne lekárovi, je to vhodné z praktického hľadiska – v záujme poistenca aj lekára,“ odporúča R. Miklášová.

Staré preukazy sú platné do konca roka 2006 – je vhodné si ich dovtedy ponechať, lebo poistencom pôvodnej zdravotnej poisťovne zostáva poistenec až do konca roka a bez preukazu nemôže lekár poistenca vyšetriť. V prípade straty radí R. Miklášová požiadať zdravotnú poisťovňu o duplikát zdravotného preukazu.

Zdravotnú poisťovňu možno meniť len raz do roka, k 30. septembru. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stáva od 1. januára nasledujúceho roka.