MZ SR pripravuje zníženie cien liekov

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje cenové opatrenie, ktorým sa znížia ceny liekov o päť až sedem percent. Uviedol minister zdravotníctva Ivan Valentovič. Opatrením sa podľa ministra zdravotníctva ušetrí asi 1 mld Sk, ktorá zostane v systéme a použije sa na inú zdravotnícku starostlivosť. Cenové opatrenie je výsledkom rokovaní všetkých zainteresovaných strán – majiteľov lekární, výrobcov aj distributérov liekov.

Podľa ministra zdravotníctva cenové opatrenie nijako neohrozí lekárnikov. Celoplošné zníženie cien liekov sa týka dovozcov.

Cenové opatrenie má platiť od 1. apríla 2007.