Meranie krvného tlaku - vysoký krvný tlak - hypertenzia

Žijeme v hektickej dobe, kedy by sme si mali ostražitejšie strážiť svoj krvný tlak. Najrizikovejšími skupinami sú ľudia chorí na cukrovku, tehotné ženy a starší ľudia. No každý by si mal aspoň raz za čas skontrolovať svoj tlak aj doma.

Čo je krvný tlak a hypertenzia

Čo je krvný tlak?

Je to tlak, ktorým pôsobí krv na steny ciev. Výška krvného tlaku závisí od intenzity práce, ktorú vykonávame, od zdravotného stavu srdca a od priechodnosti ciev. Krvný tlak v priebehu dňa a noci kolísa, najnižší je počas spánku. Ak sme v pokoji, naše srdce sa počas jednej minúty stiahne približne 60-90×, aby vypudilo potrebné množstvo krvi do ciev. Vypudená krv putuje tepnami, arteriolami a vlásočnicami k jednotlivým orgánom a odovzdáva im potrebné živiny a kyslík.

Srdečný sval (srdce) pracuje v dvoch fázach. Prvú, pri ktorej je krvný tlak najvyšší, nazývame systola. Počas systoly sa srdečný sval stiahne a krv je vypudzovaná zo srdca cez aortu do cievneho riečišťa pod tlakom, ktorý nazývame systolický. Jeho hodnota je vyjadrená ako prvé číslo v zázname o hodnote krvného tlaku, napr. 120/80 mmHg. Výška systolického tlaku závisí od zdravotného stavu srdečného svalu, od priechodnosti ciev a od telesnej záťaže. Po fáze systolickej prichádza fáza diastolická. Počas nej je srdečný sval uvoľnený a plní sa krvou. V diastole je krvný tlak najnižší a nazýva sa diastolický. Jeho hodnota je vyjadrená druhým číslom v zázname s hodnotou krvného tlaku, napr. 120/80 mmHg. Výška diastolického tlaku závisí od priechodnosti ciev v okrajových častiach tela - rukách, nohách, mozgu. Ak sú cievy upchaté (tukovými usadeninami) alebo zúžené (nikotínom z cigariet), alebo je človek obézny, srdce musí vyvinúť oveľa väčší tlak, aby krv prekonala zúženie a dostala sa k orgánom. Rozvíja sa vysoký krvný tlak - hypertenzia.

Aká je úloha krvného tlaku?

Pre zjednodušenie postačí nasledujúci príklad: motorom krvného tlaku je srdce. Pracuje ako pumpa, ktorá stále udržiava prúdenie krvi v našom tele. Krvou sa cez tepny (artérie) do celého tela privádza kyslík a živiny; žilový systém odvádza toxické látky a oxid uhličitý. Pre tento transport je v krvnom obehu potrebný určitý hnací tlak: tlak krvi.

Ako vlastne vzniká vysoký krvný tlak?

Krvný tlak stúpa, keď výkonnosť pumpovania srdca rastie alebo ak sa naše cievy zužujú či tvrdnú. Podobne ako tlak vody v hadici – ak sa kohútik otočí naplno alebo ak sa hadica na jednom mieste stlačí. Regulácia krvného tlaku sa uskutočňuje prostredníctvom nervových impulzov a hormónov (napr. adrenalínu). Poruchy nervového systému a zvýšené vyplavovanie niektorých hormónov sú príčinami hypertenzie.

Čo je hypertenzia?

Hypertenzia je vysoký krvný tlak. Je jednou z najčastejších a najzávažnejších príčin vzniku onemocnenia srdca a ciev, ktoré sa v našej populácii vyskytujú. Hypertenzia je zákerná v tom, že spočiatku chorého neobťažuje a ten o nej dlhý čas nemusí ani vedieť. Prvými príznakmi vysokého krvného tlaku môžu byť bolesti hlavy, bolesti na hrudníku, únava alebo poruchy spánku. Ak pretrváva niekoľko rokov, poškodzuje cievy, srdce, ľadviny, sietnicu očí. Môže byť príčinou srdcového infarktu alebo mozgovej cievnej príhody. O vysokom krvnom tlaku hovoríme vtedy, keď nám tlakomer nameria hodnotu vyššiu alebo rovnú 140/90 mmHg. Rozdelenie hodnôt krvného tlaku a ich rizík pre vznik onemocnení srdca a ciev je uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 - Rozdelenie vysokého krvného tlaku

systolický tlak diastolický tlak riziko vzniku srdečných a cievnych onemocnení v najbližších 10 rokoch
optimálny menej než 120 menej než 80
normálny 120-129 80-84
vyšší normálny tlak 130-139 85-89 menej než 15 %
mierna hypertenzia 140-159 90-99 15-20 %
stredná hypertenzia 160-179 100-109 20-30 %
ťažká hypertenzia viac než 180 viac než 110 vyššia než 30 %

Aké sú príčiny hypertenzie?

Približne 95 % všetkých hypertonikov trpí primárnou (esenciálnou) hypertenziou. Nie je možné u nich zistiť žiadnu organickú príčinu. U každého druhého z týchto pacientov je ochorenie dedične podmienené. Pri vzniku hypertenzie sú spoluzodpovedné predovšetkým nadváha, vysoký prísun soli v potrave, nadmerná konzumácia alkoholu a stres.

Iba asi 5 % všetkých pacientov s vysokým krvným tlakom má sekundárnu hypertenziu s organickou príčinou, napr. ochorením obličiek alebo ciev.

Čo je primárna a sekundárna hypertenzia?

Vysoký krvný tlak rozdeľujeme do dvoch podskupín - primárnej a sekundárnej hypertenzie. Primárna alebo esenciálna hypertenzia postihuje drvivú väčšinu osôb s vysokým krvným tlakom. Pri tomto type vysokého krvného tlaku nie je zatiaľ známe, čo ho vyvoláva. Vzniká predovšetkým u osôb, ktoré sú obézne, prijímajú nadmerné množstvo soli a alkoholu, žijú v strese. Jej rozvoj podporuje aj vyšší vek, mužské pohlavie a dedičnosť. Oveľa menšia skupina osôb s vysokým krvným tlakom trpí na sekundárnu hypertenziu, keď je príčina vzniku známa. Vyskytuje sa u osôb s onemocnením obličiek, ciev (zúženie aorty), žliaz s vnútornou sekréciou (štítnej žľazy, kôry a drene nadobličiek, podvesku mozgového). Patrí sem aj hypertenzia, ktorá sa objavila v priebehu tehotenstva.

Ako zistím, či mám vysoký krvný tlak?

Človek bohužiaľ necíti, či má vysoký krvný tlak. Ten sa dá iba odmerať. Z tohoto dôvodu zostáva hypertenzia často dlho nepoznaná. Väčšina pacientov s vysokým tlakom sa aj pri vysokých hodnotách cíti byť zdravá. Títo ľudia dokonca na svoje okolie často pôsobia veľmi agilným dojmom. Symptómy ako závrate, hučanie v ušiach, krvácanie z nosa alebo bolesti hlavy sa vyskytujú viacmenej sporadicky. Preto by si mali ľudia pravidelne merať svoj krvný tlak!

Ako si môžem znížiť krvný tlak?

Aký je cieľ liečby?

Cieľom každej terapie vysokého krvného tlaku je včasná normalizácia alebo aspoň zníženie krvného tlaku, aby sa obmedzilo riziko vzniku komplikácií, napr. srdcového infarktu a mozgovej porážky. U mladších pacientov je snaha dosiahnuť hodnoty krvného tlaku 130/85 mm Hg a menej, u starších 140/90 mm Hg a menej. Veľmi dôležité je pritom pravidelné a svedomité užívanie liekov. Pokyny Vášho lekára je nutné presne dodržiavať!

Čo môžem sám urobiť pre zníženie svojho krvného tlaku?

Môžete urobiť množstvo malých vecí s veľkým účinkom. Lebo u deviatich z desiatich pacientov s primárnou hypertenziou (bez organickej príčiny) vedie samotné dodržiavanie všeobecných opatrení k merateľnému poklesu krvného tlaku, a to celkom bez liekov. Preto zmeňte svoje životné návyky. Na nasledujúcej stránke je pre Vás zostavených desať jednoduchých základných pravidiel.

Zdravá výživa

Zdravým spôsobom života môžu osoby s vysokým krvným tlakom samy veľkou mierou prispieť k ústupu svojej nemoci. K najdôležitejším opatreniam pritom patrí zníženie telesnej hmotnosti a správna výživa. Medzi primárnym vysokým tlakom a nadváhou existuje priama súvislosť, pretože s pribúdajúcou telesnou hmotnosťou stúpa krvný tlak.

Redukciou hmotnosti smerom k normálnym hodnotám je možné dosiahnuť znateľné zníženie krvného tlaku či dokonca jeho normalizáciu. V ideálnom prípade je možné upustiť od používania dodatočných liekov alebo aspoň znížiť ich množstvo.

Pomôžte si:

Tieto potraviny vám úspešne znížia tlak

Ako mi môže pri hypertenzii pomôcť môj lekár?

Na terapiu vysokého krvného tlaku je dnes k dispozícii dostatok vysoko účinných a dobre znášaných liekov. Váš lekár pre Vás môže zostaviť celkom individuálny plán liečby. Keď sa predsa len objaví neznášanlivosť určitého liečiva, vyberie iný liek.

Rôzne lieky sa často predpisujú tiež v kombináciach. Základom každej terapie však vždy zostáva desať základných pravidiel proti vysokému tlaku.

Vysoký krvný tlak je záležitosťou srdca

S chorobami srdca a krvného obehu (odborne povedané kardiovaskulárnymi chorobami) nie sú žarty. V oblasti účinnej ochrany je rozhodujúcim faktorom liečba a normalizácia vysokého krvného tlaku. Výzva pre lekára i pacienta.

Váš vysoký krvný tlak je možné normalizovať iba vtedy, ak Vy, ako pacient, beriete svoju chorobu vážne, aktívne spolupracujete na liečbe a prísne dodržiavate opatrenia a nariadenia Vášho lekára.

Tým sa dá predchádzať rizikám aj následkom vysokého krvného tlaku. Po včasnom rozpoznaní a liečbe Vašej hypertenzie môžete väčšinou bezstarostne i naďalej viesť svoj normálny život. To Vám prajeme z celého srdca.

Ako správne merať krvný tlak?

Prečo si kontrolovať krvný tlak doma?

Na vyšetrenie krvného tlaku sa v lekárskych ordináciách doposiaľ stále bežne používa ortuťový tlakomer a fonendoskop. Výška krvného tlaku sa zisťuje počúvaním prúdenia krvi v tepne hornej končatiny. Podstata merania spočíva v tom, že sa na ľavú pažu navlečie manžeta, ktorú lekár balónikom tlakomeru nafúkne. Súčasne s nafukovaním manžety je vytlačovaná i ortuť v stĺpci tlakomeru. Nafúknutá manžeta zastaví prúdenie krvi do hornej končatiny. Lekár prikladá do lakťovej jamky fonendoskop a začína manžetu pomaly vypúšťať. V okamžiku, keď začuje vo fonendoskope prvé šelesty, odráta z ortuťového stĺpca hodnotu systolického tlaku. A manžetu vypúšťa ďalej. V okamžiku, keď šelesty vymiznú, odráta z ortuťového stĺpca hodnotu diastolického tlaku. Napriek častému využívaniu ortuťových tlakomerov v ordináciách lekárov plánuje Európska únia z dôvodu zdravotnej nebezpečnosti ortuti ortuťové tlakomery z trhu stiahnuť.

Ortuťové tlakomery používané v ordináciách lekárov nie sú pre svoju náročnú obsluhu dobrým pomocníkom na domáce meranie krvného tlaku. Vhodnou náhradou ortuťových tlakomerov sú tlakomery digitálne, ktoré v sebe ukrývajú elektronický snímač prúdenia krvi v tepne. Údaje o výške krvného tlaku sa prenášajú z manžety na digitálny displej tlakomeru. Digitálne tlakomery sú určené na meranie tlaku buď na zápästí, alebo na paži. Veľmi jednoducho sa ovládajú, podávajú presné a rýchle výsledky, nevyžadujú použitie fonendoskopu a majú samonafukovaciu manžetu.

Pravidelná kontrola vlastného krvného tlaku sa odporúča všetkým osobám, ktoré trpia hypertenziou. Pretože krvný tlak počas dňa kolísa, mohla by byť hodnota vysokého krvného tlaku zistená len meraním v ordinácii lekára zavádzajúca. Sledovaním a zapisovaním hodnôt vlastného tlaku krvi napomáha pacient svojmu lekárovi určiť a sledovať správny spôsob liečby. Navyše v určitej skupine pacientov sa vyskytuje tzv. "syndróm bieleho plášťa". Prejavuje sa tak, že pacient je návštevou u lekára natoľko rozrušený, že sa mu zrýchli tep a stúpne krvný tlak. Lekár mu teda následne nameria vyššiu hodnotu krvného tlaku, než akú v skutočnosti má.

Ako správne merať krvný tlak?

Aj pri meraní krvného tlaku platí: čím väčší výber, tým ťažšia voľba. K tomu, aby ste našli vhodný prístroj na meranie krvného tlaku, je potrebná rada odborníka. Preto sa pred nákupom prístroja bezpodmienečne pozhovárajte so svojím lekárom, lekárnikom alebo obchodníkom so zdravotníckou technikou. Pretože naše srdce udrie každý deň cca 100 000 krát, máme každý deň tiež rovnaké množstvo rôznych hodnôt krvného tlaku. Každé jednotlivé meranie zodpovedá momentke. Pre bezpečné posúdenie krvného tlaku je preto potrebný profil krvného tlaku, získaný meraním po dobu niekoľkých dní (v optimálnom prípade niekoľkých týždňov).

Aby bol výsledok merania krvného tlaku čo najpresnejší, je potrebné pred samotným meraním nefajčiť, nepiť alkohol, nevykonávať telesne náročnú prácu alebo pohyb, vyvarovať sa stresu a dodržiavať niektoré zásady správneho merania. Krvný tlak sa meria v sede a v pokoji po 5-10 minútach od poslednej telesnej námahy (napríklad chôdze). Meranie sa vykonáva zakaždým v tej istej dennej hodine, na začiatku liečby 2-krát denne (ráno a večer). Meranie je potrebné vykonať pred užitím liekov na zníženie tlaku. Počas merania sa nesmie rozprávať ani sa hýbať. Digitálny tlakomer na meranie na zápästí sa pripne na ľavé alebo pravé zápästie a uvoľnené predlaktie sa položí na podložku do úrovne srdca. Digitálny tlakomer s meraním na paži má v tomto smere výhodu - predlaktie sa nemusí umiestňovať do úrovne srdca. Meranie tlaku sa môže robiť tak na pravej, ako aj na ľavej končatine. Pred samotným meraním je potrebné dbať na to, aby vyhrnutý rukáv neškrtil končatinu nad manžetou alebo aby pod manžetou nebola schovaná časť oblečenia. Všetky namerané hodnoty treba starostlivo zapisovať podľa pokynov lekára. Podrobnejší postup merania krvného tlaku nájdete v návode na použitie.

V ordinácii lekára sa najčastejšie stretávame s meraním tlaku pomocou ortuťového tlakomeru. Pri používaní ortuťového tlakomeru sa tlak meria na ľavej končatine. Manžeta sa upevní na pažu, končatina je uvoľnená a má voľne podložené predlaktie vo výške srdca. Na zistenie čo najpresnejšej hodnoty krvného tlaku sa počas prvej návštevy u lekára robia dovedna 3 merania (ľavá – pravá - ľavá ruka) a konečný výsledok je ich priemerom.

Tlak sa oficiálne meria v pascaloch. V medicíne sa však udáva krvný tlak v milimetroch výšky vytlačeného stĺpca ortuti (mmHg) na ortuťovom tlakomere. Prvá sa udáva hodnota systolického tlaku, druhá je hodnota diastolického tlaku (napr. 120/80).

Čo je Holterovo meranie krvného tlaku?

Ide o metódu nepretržitého sledovania krvného tlaku po dobu 24 hodín. Meracia manžeta je omotaná okolo paže celý deň a krvný tlak sa pravidelne meria a zaznamenáva do prístroja. Pacient počas merania vykonáva bežné denné činnosti a lekár potom môže ľahko zistiť, aké sú hodnoty krvného tlaku pacienta mimo ordinácie. Holterovo sledovanie krvného tlaku sa používa u pacientov, ktorí trpia "syndrómom bieleho plášťa", je u nich zistené poškodenie niektorých orgánov (obličiek, sietnice) vysokým krvným tlakom, trpia značným kolísaním krvného tlaku, alebo v prípade, že doterajší spôsob liečby nie je úspešný.

Dlhodobé sledovanie krvného tlaku

Ak sa podarí vhodnou liečbou upraviť vysoký krvný tlak, mali by sa pravidelné kontroly u lekára opakovať raz za 3-6 mesiacov. Ak sa vysoký krvný tlak nedarí úspešne znížiť, je potrebné chodiť na kontrolu k lekárovi obvykle jedenkrát za 4-6 týždňov.

Výber vhodnej manžety

Zvolenie vhodnej šírky manžety tlakomeru je nevyhnutným krokom na zistenie presnej hodnoty krvného tlaku. Šírku meracej manžety tak tlakomeru ortuťového, ako aj digitálneho volíme podľa obvodu paže. Všeobecne platí, že manžeta by mala pri nasadení zakrývať najmenej 80 % paže a mala by byť dlhá aspoň 12-13 cm. Pri obvode paže do 33 cm sa odporúča šírka manžety 12 cm, pri paži s obvodom 33-41 cm by mala mať manžeta šírku 15 cm a pri paži nad 41 cm musí mať manžeta šírku 18 cm. Ak zvolíme manžetu príliš veľkú, zmerané hodnoty krvného tlaku môžu byť podhodnotené.

Výber správneho meracieho prístroja

Pri nákupe tlakomeru je vždy nutné skontrolovať, či má patričné certifikáty kvality a zdravotnej bezpečnosti (značka CE). Tlakomery s meraním na paži poskytujú presnejšie výsledky než tlakomery určené na meranie na zápästí. Tlakomery s meraním na zápästí sa musia počas merania umiestniť do výšky srdca, inak sa získajú skreslené výsledky. Pacientom, ktorí trpia poruchami srdečného rytmu (arytmiami) alebo nepravidelnými sťahmi srdečného svalu (fibriláciami), sa odporúča používať ortuťové tlakomery. Digitálne tlakomery nie sú u tejto skupiny pacientov dostatočne overené.

Porovnávacie meranie

Pri meraní krvného tlaku na zápästí môže dochádzať k chybnému vyhodnoteniu tlaku krvi predovšetkým u osôb, trpiacich nedostatočným prekrvením hornej končatiny. Pred nákupom tlakomeru sa poraďte o vhodnom type tlakomeru so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Často kladené otázky, a chyby pri meraní

Môžem si krvný tlak merať na zápästí namiesto na ramene?

Na túto otázku vám odpovie porovnávajúce meranie rameno – zápästie. Ateroskleróza alebo anatomicky podmienené príčiny môžu u prístrojov na zápästí spôsobovať nepresnosti pri meraní**. Odmerajte si krvný tlak raz na zápästí, raz na ramene, potom opäť na zápästí a ešte raz na ramene.** Keď je rozdiel medzi diastolickou hodnotou na ramene a na zápästí v obidvoch prípadoch menší ako 10 mm Hg, môžete okrem prístroja na meranie tlaku na ramene používať tiež prístroj na zápästí. Opýtajte sa svojho lekárnika alebo obchodníka so zdravotníckou technikou na možnosť porovnávajúceho merania. Rád Vám pomôže.

Je samomeranie krvného tlaku ťažké?

Nie, vôbec nie. Elektronické prístroje na meranie krvného tlaku na ramene a na zápästí majú tak jednoduchú obsluhu, že pri ich používaní neurobíte chybu. Sú preto veľmi vhodné na samomeranie ako doma, tak i na cestách alebo v kancelárii. Aby ste však získali dobre porovnateľné hodnoty, je nutné dodržiavať tieto pravidlá: merajte sa vždy v rovnakom čase, po piatich minútach v kľudovej polohe v sede. Uvedomte si, že namerané hodnoty ovplyvňujú rôzne okolnosti, napr. plný močový mechúr, fajčenie alebo pitie kávy, dokonca až hodinu pred samotným meraním. Samomeranie krvného tlaku je predpokladom pre Vášho lekára, aby mohol optimálne ovplyvňovať Váš krvný tlak. Avšak samo o sebe v žiadnom prípade nenahradzuje nevyhnutnú návštevu lekára.

Musím si počas tehotenstva dávať zvýšený pozor na svoj krvný tlak?

Áno, pravidelná kontrola krvného tlaku je podstatnou súčasťou preventívnej starostlivosti počas tehotnosti. Trvalé hodnoty krvného tlaku 140/90 mm Hg a viac, sú považované za zvýšené. Hypertenzia môže u gravidných žien viesť k záchvatom kŕčov (eklampsia) a u nenarodeného dieťaťa k poruchám rastu a vývoja. Preto je samomeranie krvného tlaku v tehotenstve hodné zvláštneho doporučenia.

Mám diabetes mellitus, čo to znamená pre môj krvný tlak?

U pacientov s diagnózou diabetes mellitus (cukrovka) a vysoký krvný tlak (hypertenzia) má normalizácia tlaku prvoradý význam. Obličky sú pritom zaťažované oboma chorobami a preto aj dvakrát ohrozené. Z tohoto dôvodu sú okrem kontrol krvného cukru veľmi vhodné tiež pravidelné kontroly krvného tlaku. Cieľom liečby je príležitostný tlak nameraný v kľude nižší ako 120/80 mm Hg. Diabetici rovnako ako tehotné ženy by si mali sami pravidelne merať svoj krvný tlak.

Najčastejšie chyby pri meraní krvného tlaku

V tabuľke je uvedený prehľad najčastejších chýb, ktorých sa môžeme pri meraní tlaku dopustiť, vrátane následkov, ktoré tieto chyby na meranie krvného tlaku majú.

Najčastejšie chyby Následky
**nedostatok odpočinku** pred meraním nameraný krvný tlak je **vyšší** , než zodpovedá skutočnosti
počas merania sledovaná osoba **rozpráva** nameraný krvný tlak je **vyšší** , než zodpovedá skutočnosti
manžeta tlakomeru **nedolieha** nameraný krvný tlak je **nižší** , než zodpovedá skutočnosti
manžeta tlakomeru je **úzka** nameraný krvný tlak je **vyšší** , než zodpovedá skutočnosti
manžeta tlakomeru **obopína rukáv** výsledky merania **nie sú vierohodné**
snímač v manžete **nie je správne umiestnený** systolický tlak je príliš **nízky**, diastolický príliš vysoký
merač tlaku na zápästí je: 1. umiestnený **pod úrovňou srdca** 2. umiestnený **nad úrovňou srdca** hodnoty krvného tlaku sú: 1. príliš **vysoké** 2. príliš **nízke**
končatina je **nad manžetou priškrtená** rukávom hodnoty krvného tlaku sú **chybné**
vypúšťanie vzduchu z manžety je **príliš rýchle** systolický tlak je príliš **nízky** , diastolický príliš **vysoký**
**prefúknutie** manžety s už prednastavenou hodnotou hodnoty krvného tlaku sú **chybné**