Pupočníková krv môže zachrániť život

Pupočníková krv sa po prvý raz použila na záchranu života pred 19 rokmi. V roku 1988 v Paríži prvýkrát použili pupočníkovú krv práve narodeného dieťatka na záchranu života jeho vážne chorého súrodenca. Odvtedy sa použila pupočníková krv viac ako 8 000-krát. Doteraz sa krvotvorné kmeňové bunky z pupočníkovej krvi použili na liečbu viac ako 70 rôznych ochorení.

„Po narodení dieťaťa sa jeho pupočná šnúra spolu s placentou zvyčajne znehodnotia, pretože sa považujú za nepotrebné. Krv, ktorá zostáva v placente i pupočníku, je však bohatým zdrojom krvotvorných kmeňových buniek,“ vysvetľuje doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc., odborný garant EUROCORD a jeden z priekopníkov odberu pupočníkovej krvi na Slovensku.

Krvotvorné kmeňové bunky sú bunky, ktoré sú schopné produkovať všetky zložky krvi – krvné doštičky, červené i biele krvinky. Tak, ako kostná dreň, aj pupočníková krv sa môže použiť na liečbu rôznych ochorení (poruchy krvotvorby, imunity, metabolizmu, leukémie, niektoré nádorové ochorenia atď).

„Pupočníková krv sa odoberá ihneď po narodení dieťaťa, po prestrihnutí pupočnej šnúry. Musí sa čím skôr spracovať a zamraziť. Krv sa spracováva v špecializovanom laboratóriu za prísnych sterilných podmienok, odstraňujú sa z nej prebytočné časti, pridávajú chemikálie, umožňujúce zamrazenie bez poškodenia buniek. Spracovaná krv sa potom postupne zamrazuje až na mínus 196 °C a uskladňuje sa v špeciálnom kontajneri v tekutom dusíku. V inom laboratóriu sa neskôr krv testuje na kvalitu a stanovujú sa prítomné tkanivové znaky. Takto spracovaná a otestovaná pupočníková krv je priamo pripravená na transplantáciu,“ opisuje M. Hrubiško.

„Je nutné zdôrazniť, že pupočníková krv nie je určená len pre deti – je to veľmi mylný názor. Jej bunky dokážu zachrániť život aj dospelým ľuďom,“ prízvukuje M. Hrubiško.

K úspešnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek je však nevyhnutná zhoda tkanivových znakov darcu a príjemcu, a tak nastala potreba vytvoriť zbierky a databázy darovanej pupočníkovej krvi, v ktorých by sa vhodný darca hľadal.

Slovenský register darcov

Takmer každá vyspelá krajina sveta má vlastný verejný register pupočníkovej krvi od dobrovoľných darkýň. Registre z celého sveta sú združené do medzinárodnej výmennej siete Bone Marrow Donors Worldwide(BMDW), ktorá funguje ako databáza darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi a zároveň ako koordinátor ich výmeny.

Napriek tomu, že registre vo svete sú poprepájané a je možné získať darcu z celého sveta, pre každý štát je nesmierne dôležité mať vlastný register pupočníkovej krvi. Genetická príbuznosť ľudí je oveľa vyššia v rámci jedného územia a je väčšia pravdepodobnosť, že vhodný darca sa nájde práve v takomto národnom registri ako v medzinárodnom.

Na Slovensku sa zatiaľ na liečbu použilo najviac pupočníkovej krvi od darcov z Nemecka a Česka, ktorí sú najviac homogénni so slovenskými pacientmi.

„Podľa odhadov je pre Slovensko optimálna veľkosť registra, ktorú by mal dosiahnuť v najbližších troch rokoch, 3 000 jednotiek pupočníkovej krvi.

Pre slovenských pacientov, ktorí potrebujú krvotvorné bunky od dobrovoľného zdravého darcu, je však prínosom už register disponujúci 1 000 jednotkami pupočníkovej krvi,“ dodáva MUDr. Zohdy Hamid, predseda správne rady EUROCORD.

Podľa cenníka CEPTRA – centra pupočníkových transplantátov, s r.o. je základná cena, v ktorej je zahrnutý odber pupočníkovej krvi, transport, spracovanie, vyšetrenie a zamrazenie 24 840 Sk. Ročný poplatok za uskladnenie predstavuje 600 Sk.