Dajú sa ešte predpisovať lieky po známosti?

„Nemôže mi tvoj manžel predpísať niečo na hlavu? Potrebujem pre švagrinú niečo od bolesti…“ Nie je to tak dávno, čo sa lekári stretávali s takými požiadavkami. Učitelia posielali lekárske deti za rodičmi, kamaráti predpisovali kamarátom ich ženám, známym známych… Po smrti skladateľa Karla Svobodu vyšlo najavo, že lieky mu predpisoval tiež známy – detský onkológ. Niet sa čo čudovať, že spotreba liekov bola a je u nás enormná. Je možné protekčné predpisovanie ešte aj dnes, v súčasnom systéme zdravotného poistenia?

Podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Jána Valjana prax predpisovania liekov po známosti prakticky prestala, resp. určite sa nevyskytuje v takom rozsahu ako pred par rokmi. „Kontrolný mechanizmus poisťovní by pri opakovanom a výraznom využívaní tohto fenoménu toto odhalil. Náklady na odhalenie jednotlivých prípadov by zrejme stáli poisťovňu viac ako samotná hypotetická škoda, ktorá by vznikla,“ tvrdí J. Valjan.

Podľa hovorkyne najväčšej zdravotnej poisťovne na Slovensku – Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Petry Balážovej zdravotná poisťovňa automatickými kontrolami informačného systému vie zistiť, kde sa porušili preskripčné obmedzenia, teda ak liek predpísal iný odborný lekár. „V prípade takéhoto zistenia nasleduje ďalšia revízna činnosť u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje P. Balážová.

V zdravotnej poisťovni Dôvera, najväčšej súkromnej poisťovni, zatiaľ neevidujú prípady predpisovania liekov po známosti. „V praxi sa to dá pomerne spoľahlivo zistiť u lekárov primárneho kontaktu, ktorí môžu predpísať lieky len svojim kapitovaným poistencom, prípadne iným poistencom v prípade zastupovania. Zastupovanie však musí ohlásiť príslušným orgánom,“ objasňuje hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Radoslav Bielka.

Podľa R. Bielku v prípade lekárov-špecialistov neexistuje kapitácia, preto sa takéto predpisovanie liekov dá zistiť ťažšie. Napriek tomu zdravotná poisťovňa DÔVERA v rámci svojho informačného systému dokáže zistiť, či sa poistencovi v súvislosti s predpisovaním liekov urobili aj konkrétne vyšetrenia.

Ako tomu zabrániť?

Lekárnikova starosť to nie je. „Lekárnik je povinný liek vydať a nie je v jeho kompetencii ani možnostiach, aby ´protekčné predpisovanie liekov´ sledoval. Tým, že pre poisťovňu spracovávame prakticky všetky údaje na receptoch, zúčastňujeme sa aj na kontrolnom mechanizme. Tým, kto, čo a komu predpísal, sa nezaoberáme, ak je dodržaný zákon a predpisy a recept je formálne správne vypísaný, resp. nie sú tam chyby, ktoré by bránili výdaju lieku,“ hovorí prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Majú zdravotné poisťovne kontrolné mechanizmy, aby zabránili predpisovaniu liekov po známosti? „Zdravotná poisťovňa DÔVERA v rámci svojich kontrolných mechanizmov – internej, ale aj externej revízie – by dokázala identifikovať prípady predpisovania liekov po známosti. Samotné mechanizmy sú však našim know how, takže bližšie ich nebudeme špecifikovať,“ zdôrazňuje R. Bielka.

Predpisovanie liekov je viazané preskripčným obmedzením a to určuje, ktorý lekár v akej odbornosti môže daný liek predpísať. Liek, ktorý má preskripčné obmedzenia, teda predpisuje lekár v danej odbornosti, alebo všeobecný lekár na základe odporučenia odborného lekára. Ak nie je liek viazaný na preskripčné obmedzenie, môže ho predpísať ktorýkoľvek lekár,“ konštatuje P. Balážová z VšZP. „Všetky lieky, ktoré možno na Slovensku predpisovať, sú v príslušných zoznamoch. Tam je aj určené, kto môže daný liek predpísať. Takých liekov je tisíce,“ tvrdí J. Valjan.

Patria sem napr. antidepresíva, antihyperetenzíva, antidiabetiká... Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov hradených alebo čiastočne hradených na základe verejného zdravotného poistenia (kategorizácia liečiv) určuje, ktoré lieky môže predpísať ľubovoľný lekár, ktoré špecialista, a ktoré len lekár na odporúčanie špecialistu.

Hrozí postih?

„Vo vzťahu lekár – zdravotná poisťovňa, sankcie pri porušení pravidiel vyplývajú priamo zo zmluvy, ktorá upravuje podmienky spolupráce medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou DÔVERA. V trestno-právnej rovine každý lekár, ktorý by predpisoval lieky po známosti, sa vystavuje aj riziku spáchania trestného činu podvodu. Teda by musel niesť aj trestno-právnu zodpovednosť za takéto konanie,“ uzatvára hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Radoslav Bielka.

Náklady na lieky

Celkové náklady na lieky vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (k 31. decembru 2006 mala 64,11-percentný podiel poistencov) predstavovali v minulom roku 19 mld Sk, čo bolo 41 % zo všetkých nákladov na zdravotnú starostlivosť. Zdravotná poisťovňa Dôvera (6,62-percentný podiel poistencov) vynaložila v období január - november 2006 na lieky 2,5 mld Sk, čo bolo asi 30 % celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť.