Zdravý a bezpečný sex s kondómom

Sex s kondómom stále sprevádzajú mýty o nedostatočnom sexuálnom zážitku. Aj to jeden z dôvodov, prečo najmä mladá generácia chránený sex odmieta. Prvotný „boom“ nebezpečenstva nakazenia vírusom HIV a s tým spojenej ochrany podľa výrobcov kondómov opadol. Chránený sex však môže zachrániť život. Použitie kondómu bráni nielen prenosu pohlavných chorôb, je prevenciou aj pri prenose vírusu HPV (spôsobujúcom rakovinu krčka maternice) a bráni tiež nechcenému otehotneniu. Výrobca kondómov spolu so Slovenským Červeným krížom pripravil pre žiakov stredných škôl výtvarnú súťaž Zdravý a bezpečný sex, ktorým chce zvýšiť povedomie o používaní kondómov a ich výhodách.

Do výtvarnej súťaže Zdravý a bezpečný sex sa môžu zapojiť stredoškoláci nad 15 rokov do 20. apríla 2007. Umelecká porota na čele so speváčkou Darou Rolins potom vyberie víťazný plagát, ktorý sa stane oficiálnym plagátom Národného týždňa kondómov 2008, ktorý bude od 7. do 13. mája 2007. Súčasťou akcie je aj osvetová kampaň boja proti AIDS.

Počet infikovaných HIV stúpa

Počet ľudí infikovaných HIV stúpa, hoci nie tak dramaticky, aj na Slovensku. Počet novoinfikovaných bol vlani 25. Oproti roku 2005 to bolo o 4 infikovaných viac. Od roku 1985 v SR registrovali 183 občanov s vírusom HIV, toho už u 43 osôb choroba AIDS prepukla a dve osoby na AIDS zomreli. Nie malou mierou je to aj dôsledkom prístupu k bezpečnému sexu.

„Najmä mladí ľudia sa neboja riskovať. Nechráneným sexom si však človek ľahko zničí celý život. Uvedomovanie si rizika z pohlavne prenosných chorôb a predovšetkým zo strašiaka 21. storočia, šírenie infekcie HIV/AIDS, je dnes veľmi nízke. Všeobecne zažitý mýtus, že sex s kondómom neprináša taký zážitok, je u väčšiny populácie skutočne len mystifikáciou. Bohužiaľ, predovšetkým mladá generácia sa riadi týmto mýtom,“ tvrdí Petr Adamec, zástupca výrobcu kondómov.

Víťazný plagát vizuálom Národného týždňa kondómov

„Národným týždňom kondómov a s ním spojenou súťažou o najlepší plagát na tému Zdravý a bezpečný sex sa snažíme zvýšiť povedomie o používaní kondómov a ich hlavných výhodách. Ide nielen o ochranu proti počatiu, ale kondóm je tiež jedinou ochranou, proti pohlavne prenosným chorobám,“ konštatuje P. Adamec. Cieľom súťaže je okrem vytvorenia plagátu aj nenásilné zoznámenie mladých ľudí s významom kondómov pre zdravý sexuálny život a s problematikou AIDS.

Vybrané súťažné práce vystavia 8. mája 2007 v rámci Týždňa kondómov a osláv Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca na námestí SNP v Bratislave. V priebehu tohto dňa tu budú zároveň prebiehať rôzne osvetové akcie. Víťazný plagát výtvarnej súťaže bude oficiálny vizuál Národného týždňa kondómov v roku 2008. Podmienky súťaže sú k dispozícii na stránke www.durex.sk a www.redcross.sk .