Termoterapia - teploliečba

Teplo je vo všeobecnosti chápané ako časť vnútornej energie, ktorá vzniká ako vedľajší produkt metabolizmu. Teploliečba, čiže termoterapia predstavuje metódu fyzikálnej terapie, pri ktorej pôsobia na ľudský organizmus tepelné podnety.

Charakteristika:

Teplo je vo všeobecnosti chápané ako časť vnútornej energie, ktorá vzniká ako vedľajší produkt metabolizmu. Teploliečba, čiže termoterapia predstavuje metódu fyzikálnej terapie, pri ktorej pôsobia na ľudský organizmus tepelné podnety. Podľa rozsahu aplikácie rozlišujeme termoterapiu na celkovú a lokálnu. Pri lokálnej aplikácii tepla dochádza k prekrveniu oblasti, ktorá je zahrievaná, čo má za následok lepšiu látkovú výmenu. Tento spôsob liečby sa využíva najmä u reumatických ochorení, na ktoré trpí stále viac ľudí.

Princíp:

Najväčšie využitie liečby teplom v medicíne môžeme objaviť práve u kúpeľnej liečby, kde sa používajú prevažne bahenné a rašelinové zábaly. V praxi to znamená, že nosičom tepelného podnetu môže byť pevná, tekutá alebo plynná látka. Pri aplikácii termoterapie sa teda využívajú prírodné liečivé zdroje, ale tiež umelé fyzikálne tepelné zdroje. Ide napríklad o aplikáciu parafínu, rašeliny, infračerveného žiarenia, sauny, či elektromagnetických vĺn.

Cievny systém reaguje na náhlu aplikáciu horúceho podnetu prechodným zúžením ciev, ktoré vzápätí vystrieda vazodilatácia ciev. Pri pomalom zvyšovaní teploty sa cievy rozšíria okamžite. Termoterapia má myorelaxačný a spazmolytický účinok (uvoľňuje svalstvo a kŕče), trofický účinok (zlepšenie výživy, funkcie orgánu), resorpčný účinok (zlepšuje sa vstrebávanie matabolitov látkovej výmeny), analgetický účinok (tlmí bolesť), imunobiologický účinok (pri zvýšenom prekrvení a prísune obranných látok povzbudzuje imunitné reakcie), pri zvýšení telesnej teploty o 1°C sa zrýchľuje srdcová činnosť o 12-20 úderov za minútu, zvyšuje sa dychová frekvencia o 5-6 dychov.

Indikácie:

Teploliečba sa odporúča pri akútnych úrazoch a zápaloch pohybového systému, chronické reumatické ochorenia pohybového systému, pri reflexných svalových zmenách.

Kontraindikácie:

Teploliečba sa neodporúča pri poruchách citlivosti, alergii na chlad, angíne pectoris.