Klimatoterapia

Je súčasťou balneoterapie, ktorá využíva faktory klímy pri udržiavaní a podpore zdravia.

Charakteristika:

Je súčasťou balneoterapie, ktorá využíva faktory klímy pri udržiavaní a podpore zdravia. Klíma sa vyznačuje pomernou stálosťou a patrí medzi trvalé fyzikálno-geografické črty miesta alebo krajiny.

Pri klimatickej liečbe sa využívajú priaznivé účinky horskej, prímorskej či jaskynnej klímy. Za klimaticky priaznivé sa považujú miesta s malým množstvom alergénov, s miernymi výkyvmi teplôt, s dostatočným slnečným žiarením, čistým vzduchom a v niektorých miestach sa zvýšenou hodnotou atmosferickej elektriny, s dostatkom aerosólov vo vodných tokoch a ihličnatých porastov. Súčasťou klimatických pobytov je aj komplexná rehabilitácia (s aplikáciou balneologických, elektro-terapeutických metód a inhalácií).

Princíp:

Podľa faktorov, ktoré sa podieľajú na terapeutickom účinku klimatoterapie rozlišujeme:

 • aeroterapiu – pobyt na vzduchu, je základom klimatoterapie, pokojová liečba sa strieda s pohybom na čerstvom vzduchu.
 • helioterapiu – slnečné žiarenie
 • talasoterapiu – liečba pri mori, jej základ tvorí aeroterapia
 • speleoterapiu – liečba v jaskyniach.

Koža reaguje na teplotné, mechanické, vlhkostné, elektromagnetické podnety, sliznica dýchacích ciest na plynné súčasti a aerosóly a zmyslové orgány sprostredkujú čuchové, akustické a zrakové podnety. Pri zmene klímy sa musí organizmus prispôsobiť zmeneným podmienkam, aby si udržal stabilné vnútorné prostredie. Organizmus hľadá rovnováhu medzi svojím vonkajším a vnútorným prostredím.

Aklimatizácia prebieha v 3 fázach:

  1. adaptácia – začína v novom prostredí, trvá minúty, hodiny až dni.
  1. habituácia – organizmus účelovo a správne reaguje na zmenené prostredie. Zároveň sa stabilizujú jednotlivé funkcie v organizme.
  1. optimálne ustálenie – dokončenie aklimatizácie, optimálne fungovanie organizmu v nových podmienkach.

Horská klíma

Vhodné sú lokality s nadmorskou výškou od 600 do 2500 m n. m. Viaceré fyzikálne faktory, ktoré pôsobia na ľudský organizmus, sa menia vplyvom nadmorskej výšky.

S nadmorskou výškou dochádza k poklesu voľných častíc (včítane roztočov a peľu) a k vzostupu ionizácie vzduchu. Nadmorská výška má preto vplyv na činnosť nervového systému, kardiovaskulárneho systému, hormonálneho systému a látkovej výmeny.

Prímorská klimatická liečba

Talasoterapia (liečba a otužovanie morskou klímou a morskými kúpeľmi) patrí k veľmi starým spôsobom liečby. Inhalácia morského vzduchu charakteristického obsahom solí z morskej vody (až 1 mg/m3) pôsobí regeneračne na sliznicu dýchacích ciest. Morský vzduch má väčší obsah ozónu, kyslíka a ľahkých iónov a nižšie množstvo oxidu uhličitého. Nízke množstvo baktérií a nízky obsah peľu je priaznivý pre liečbu alergika.

Speleoterapia využíva priaznivý vplyv prostredia jaskýň a štôlní na zdravie ľudí s ochorením dýchacích ciest. Hlavnou indikáciou speleoterapie je bronchiálna astma, chronická bronchitída, rôzne formy rhinitídy, vrátane alergickej. Kontraindikáciou je arteriálna hypertenzia, ischemická choroba srdca, niektoré neurologické a psychiatrické ochorenia.

Všeobecné indikácie:

 • rekonvalescencia pri reumatických a KVS chorobách, nešpecifických respiračných chorobách
 • pri neurózach, respiračných ochoreniach, pre slabo prospievajúce deti, rekonvalescenciu -respiračné ochorenia
 • kožné ochorenia
 • reumatoidné ochorenia
 • stav po infarkt myokardu (po 2 mesiacoch)
 • anémia
 • rekonvalescencia po infekčných ochoreniach
 • po operácii
 • po chemoterapii

Na dosiahnutie želaného efektu musí trvať klimatoterapia minimálne 4 týždne.

Kontraindikácie:

 • dekompenzované kardiovaskulárne stavy
 • štrukturálny emfyzém
 • oslabenie rekonvalescenta

Použité zdroje: ---------------
 • Prof. MUDr. Dušan Salát, Csc. – Klimatoterpia – úspešná liečba pomocou klímy (www.herba.sk)
 • www.referaty.atlas.sk