Autor Mgr. Dušana Štrbáková

Profil autora

Mgr. Dušana Štrbáková
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník

Články od autora

Skúšky a tréma

Malý školák - veľká zmena

Prázdniny a deti

Puberta

Život bez detí

Strach

Radosť

Smútok

Hnev

Psychosomatika

Rizikové profesie pre vznik porúch príjmu potravy

S dušou v nemocnici – psychiatrická hospitalizácia

Deti a predškolský vek

Sny a snívanie

Šikanovanie - spoločenský fenomén

Klamanie

Psychoterapia

Keď bolí duša

Aké sú psychologické dopady dlhodobej nezamestnanosti?

Druhý a tretí rok dieťaťa - Vývinová psychológia