Autor Mgr. Dušana Štrbáková

Profil autora

Mgr. Dušana Štrbáková
Mgr. Dušana Štrbáková
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník

Články od autora

Skúšky a tréma

Mgr. Dušana Štrbáková

Malý školák - veľká zmena

Mgr. Dušana Štrbáková

Prázdniny a deti

Mgr. Dušana Štrbáková

Puberta

Mgr. Dušana Štrbáková

Život bez detí

Mgr. Dušana Štrbáková

Strach

Mgr. Dušana Štrbáková

Radosť

Mgr. Dušana Štrbáková

Smútok

Mgr. Dušana Štrbáková

Hnev

Mgr. Dušana Štrbáková

Psychosomatika

Mgr. Dušana Štrbáková

Rizikové profesie pre vznik porúch príjmu potravy

Mgr. Dušana Štrbáková

S dušou v nemocnici – psychiatrická hospitalizácia

Mgr. Dušana Štrbáková

Deti a predškolský vek

Mgr. Dušana Štrbáková

Sny a snívanie

Mgr. Dušana Štrbáková

Šikanovanie - spoločenský fenomén

Mgr. Dušana Štrbáková

Klamanie

Mgr. Dušana Štrbáková

Psychoterapia

Mgr. Dušana Štrbáková

Keď bolí duša

Mgr. Dušana Štrbáková

Aké sú psychologické dopady dlhodobej nezamestnanosti?

Mgr. Dušana Štrbáková

Druhý a tretí rok dieťaťa - Vývinová psychológia

Mgr. Dušana Štrbáková