Interupcia - Post-interupčný syndróm

Aj keď zdanlivo všetko dobre dopadne, umelé prerušenie tehotenstva je zásah do psychiky každej ženy, ktorá je nútená ho podstúpiť. Sú tisíce dôvodov a pohnútok, prečo sa k tomuto zákroku rozhodla a od toho sa odráža aj miera určitého previnenia. Zvlášť u mladých dievčat sa stretávame so stavmi, keď po interupcii majú nejaký čas depresívne stavy, odmietajú sex, sťažujú sa na bolesti v oblasti genitálu pri normálnom gynekologickom náleze. Súbor týchto príznakov nazývame post-interupčný syndróm.

V ňom dominuje úporná snaha ženy o vytesnenie akýchkoľvek prežitkov potratu z podvedomia a zúfalé, niekedy až patologické úsilie preniesť všetku vinu na plecia partnera, či dokonca lekára. Občas vzniká závažná psychóza konfrontácie s krutými výčitkami v prebdených nociach, seba obviňovanie a prejavy sexuálnej frigidity, ba až nenávisti. Nielen voči partnerovi, ktorý to všetko zavinil, ale aj voči sebe samej a tie pocity viny sú niekedy také silné, že vedú až k úvahám o samovražde!