Jedenásty rok života je kľúčový (k)rok k obezite

Britskí vedci na University Collge of London, ktorí 4 roky sledovali vyše 6000 detí vo veku 11 až 15 rokov, sa domnievajú, že ak je dieťa obézne v 11. roku života, ostane pravdepodobne obézne na celý život.

To je závažná informácia, najmä vo svetle dvoch skutočností:

  • stávame sa svedkami svetovej epidémie detskej obezity (obezita)
  • model: tučné dieťa je zdravé dieťa – je stále hlboko zakorenený v hlavách starých mám

Vedúca štúdie prof.Jane Wardle konštatuje, že sa obezita v 11. roku života je podľa týchto sledovaní už fixovaná a len veľmi ťažko sa jej deti neskôr zbavia. Podľa detských lekárov a psychológov prichádza na svet ďalšia epidémia s nedozernými následkami: epidémia detskej obezity (obezita). Podľa expertov z organizácie International Obesity Task Force, len v Európe môže koncom roka 2010 počet obéznych detí dosiahnuť 26 miliónov!

Deti s nadváhou a obezitou majú väčie riziko vzniku cukrovky II.typu, hypertenzie, hypercholesterolémie a rakoviny v dospelosti.

Štúdia ukázala, že medzi existujú priame vzťahy medzi obezitou (obezita) na jednej strane a rasou (černošské dievčatá sú postihnuté najviac) a sociálnym postavením (detí zo sociálne slabších vrstiev majú o niečo vyšší výskyt obezity (obezita) ako ich rovesníci z rodín strednej a bohatej vrstvy populácie).

Briti poukazujú na to, že hlavné príčiny detskej obezity sú:

  • zmena v stravovaní (nadmerný príjem tukov, cukrov a nedostatok vlákniny)
  • nedostatok fyzickej aktivity
  • príliš veľa času stráveného pred televízorovm a počítačom

Podľa prof.Wardle sú závery tejto štúdie dôvodom k okamžitým opatreniam, ktoré by mali pomôcť deťom nájsť cestu k zdravšiemu spôsobu života a ochrane pred obezitou. „Podľa mňa by mala spoločnosť brať problém detskej obezity veľmi vážne a venovať mu veľkú pozornosť.“

Rada AKV:

  • neprehliadajte nárast hmotnosti Vášho dieťaťa
  • zaujímajte sa o to, ako používa peniaze, ktoré dostáva na stravu a ako vreckové
  • všímajte si, aké potraviny a jedlá si vyberá, keď sa môže samé rozhodnúť
  • zbavte seba a rodinu starého mýtu, že „tučné dieťa rovná sa zdravé dieťa“
  • netešte sa z toho, že dieťa sa zabaví pri počítači a Vy máte od neho pokoj